Czy muszę utrzymywać ojca, alkoholika?

-Ojciec zostawił mnie i moją matkę, gdy miałam pięć lat ? mówi czytelniczka. –Od tamtej pory nie utrzymywał z nami kontaktu. To matka ponosiła koszty mojego utrzymania oraz nauki na wyższej uczelni. Przed tygodniem dowiedziałam się, że mój ociec zamierza wystąpić wobec mnie o alimenty. Uzasadnia to tym, że żyje w niedostatku. Tymczasem jego obecna sytuacja wynika z jego winy, bowiem nie podejmuje nigdzie pracy mimo swego wieku i niezłego stanu zdrowia. W dodatku nadużywa alkohol. Czy faktycznie sąd może mnie obciążyć obowiązkiem alimentacyjnym wobec ojca?
-Rodzina ma obowiązek opiekować się osobami najbliższymi, które popadły w niedostatek, bez własnej winy ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Prawo do pomocy finansowej, określane mianem obowiązku alimentacyjnego, mają nie tylko dzieci, ale wszystkie osoby w rodzinie, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Obowiązek alimentacyjny najczęściej występuje między rodzicami, a ich małoletnimi dzieci. Gdy dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzice są zobowiązani do świadczenia na jego rzecz alimentów. Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, w której jedno z nich nie chce dobrowolnie przekazywać środków na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W takim wypadku można wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów. Zgodnie z prawem rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku środki na jego utrzymanie do czasu, aż będzie ono w stanie zrobić tego samodzielnie. Generalnie przyjmuje się, że dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, dopóki uczy się, lub studiuje. Lecz nie ma z góry określonej granicy wieku, po której przekroczeniu dziecku nie należą się już alimenty. Tak więc obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka może istnieć nawet, gdy dziecko zakończyło edukację, a nie ma środków do utrzymania.
Obowiązek alimentacyjny nie ciąży jedynie na rodzicach względem ich małoletnich dzieci, które jeszcze nie mogą się samodzielnie utrzymać. Prawo do alimentów mają również: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie, dorosłe dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, inni krewni.
Wymienione wyżej podmioty będą mogły uzyskać świadczenie w momencie, gdy wykażą, iż znajdują się w niedostatku. Należy zaznaczyć, iż obowiązek alimentacyjny może powstać tylko wówczas, gdy niedostatek powstał bez woli osoby, która w niego popadła. Co za tym idzie, obowiązek alimentacyjny nie dotyczy osoby, która pozostaje w niedostatku z własnej winy, bo na przykład nie podejmuje pracy, mimo wieku i zdrowia, które na to pozwalają, lekkomyślnie rezygnuje z zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *