Malinowa Przystań. Pierwszy rodzinny dom seniora w Ostrowcu Świętokrzyskim

W naszym mieście powstaje pierwszy prywatny, rodzinny dom dla osób samotnych i wymagających opieki.
Otwiera go trzydziestolatek, z zawodu terapeuta zajęciowy, w ramach działalności gospodarczej. Już po świętach na ul. Malinową sprowadzą się pierwsi mieszkańcy nowego domu.
Grzegorz Pięciński nie ukrywa, że do nowego przedsięwzięcia zainspirowała go mama, dyrektor szkoły, która na jednym ze szkoleń dowiedziała się o możliwości utworzenia takiej placówki na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Po kilku rozmowach, w rodzinnym gronie i z pracownicami MOPS, był już zdeterminowany, by stworzyć taki dom i równocześnie rozpocząć działalność gospodarczą. Był nieźle przygotowany do tego zadania. Pierwsza praca na własny rachunek jest też wyzwaniem dla młodego człowieka.

domseniora
-Wcześniej odwiedziłem kilka placówek opiekuńczych ? mówi pan Grzegorz. -Miałem okazję poznać działalność dużego Domu Pomocy Społecznej. Byłem też w Skoszynie i w kilku małych, rodzinnych domach, które  powstały w kraju. Z racji obowiązków zawodowych mam kontakt z osobami, starszymi, niepełnosprawnymi i przechodzącymi proces rehabilitacji. Ważne było też wsparcie, jakie otrzymałem od MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pan Grzegorz przeznaczył na potrzeby nowych domowników obszerny, rodzinny, piętrowy dom przy ul. Malinowej. Podkreśla, że koszt przygotowania budynku pod nową placówkę nie był wysoki. Na parterze przygotował cztery pokoje i duży salon, w którym mieszkańcy będą spożywać posiłki. W tym dużym pomieszczeniu będą oni mogli oglądać telewizję i wspólnie spędzać czas. Latem będą mogli odpoczywać w ogrodzie na powietrzu. Właściciel zmodernizował kuchnie i łazienki, postawił ścianki działowe. Wyposażył pokoje w nowy sprzęt. Od kwietnia zatrudni kucharkę. Podpisze też umowę z pielęgniarką, która będzie miała pieczę nad mieszkańcami.
W nowym rodzinnym domu na Gutwinie zamieszka osiem osób, wymagających opieki. Miesięczna odpłatność za pobyt w takiej placówce wynosi 2.600 zł. Jest więc dużo niższa, niż opłata za pobyt w DPS-ie. Każdy mieszkaniec podpisuje umowę z właścicielem placówki.
domseniora1Z tego, co zdążyliśmy się zorientować, zainteresowanie zamieszkaniem w takich małych rodzinnych domach jest bardzo duże. Właściciel domu przy ulicy Malinowej już od kilku tygodni odbiera telefony od zainteresowanych i ich dzieci z pytaniami, czy są jeszcze miejsca? Okazuje się, że ludzie lepiej czują się w małych domach, gdzie panuje rodzinna atmosfera, niż w dużych DPS-ach. Osób samotnych, potrzebujących wsparcia przybywa, więc tego typu placówki stają się koniecznością i społecznym wyzwaniem.
Magdalena Salwerowicz i Joanna Basińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie kryją satysfakcji z pierwszej tego typu placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Informowaliśmy środowisko m.in. poprzez ?Gazetę Ostrowiecką? o możliwości utworzenia rodzinnego domu dla osób samotnych, wymagających opieki ?mówi J. Basińska. Warunkiem zorganizowania takiej placówki jest posiadanie odpowiedniej bazy, najlepiej domu jednorodzinnego. Obecnie w kraju funkcjonują trzy rodzaje placówek opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy: publiczne domy pomocy społecznej (np. DPS przy Grabowieckiej), DPS-y prowadzone przez prywatne osoby (np. w Brodach Iłżeckich) oraz małe rodzinne domy pomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe albo osoby fizyczne na zasadzie działalności gospodarczej.
-W małych, lokalnych środowiskach osoby wymagające opieki czują się lepiej ? podkreśla Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Liczymy, że w najbliższych miesiącach powstaną kolejne takie domy na terenie miasta i że przy zaangażowaniu lokalnej społeczności rozszerzymy sieć takich usług. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą może kierować osoby wymagające opieki do publicznych Domów Pomocy Społecznej lub do rodzinnych domów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *