Studia i życie studenckie we Włoszech

System nauki i uczelnie wyższe
System szkolnictwa wyższego we Włoszech dzieli się na sektor  uniwersytecki i pozauniwersytecki. W skład systemu uniwersyteckiego wchodzi 89 uczelni, w tym 58 państwowych uniwersytetów, 17 uniwersytetów niepaństwowych, 2 uczelnie dla obcokrajowców, 6 szkół wyższych oferujących studia podyplomowe oraz 6 uczelni kształcących przez Internet. Sektor pozauniwersytecki obejmuje m.in. wyższe szkoły artystyczne, językowe, techniczne oraz wojskowe i dyplomatyczne.
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy zaczyna się we wrześniu lub październiku i trwa do stycznia lub lutego. Drugi kończy się w czerwcu. Na ogół obydwa składają się 14 tygodni nauki i 6-tygodniowych sesji egzaminacyjnych. Skala ocen na egzaminach (zwykle ustnych) sięga od 0 do 30 punktów, aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 18 punktów.
Rekrutacja
Warunkiem podjęcia studiów I stopnia jest ukończenie szkoły średniej po 12 latach obowiązkowej nauki i złożenie stosownych dokumentów. Pierwsze kroki należy skierować do ambasady lub konsulatu Republiki Włoskiej w Polsce, gdzie należy złożyć wymagane dokumenty (m.in. przetłumaczone świadectwa). W tym zapewne pomoże zajrzenie na https://supertlumacz.com.pl/jezyk/tlumaczenia-wloski. Placówka wystawia następnie zaświadczenie o uznaniu dyplomu, z którym można już udać się na wybraną uczelnię.
Terminy i egzaminy
Terminy złożenia dokumentów różnią się w zależności od uczelni. Z reguły uczelnie przyjmują dokumenty we wrześniu i październiku. Na kierunki medyczne wczesną wiosną. Zdecydowana większość uczelni nie organizuje dodatkowych egzaminów. Można się ich spodziewać tylko na szczególnie obleganych kierunkach. Obowiązkowe egzaminy państwowe obowiązują przy zdawaniu na architekturę, medycynę, stomatologię i weterynarię.

Znajomość języka, certyfikaty
Aby podjąć studia na włoskiej uczelni zwykle konieczne jest zdanie egzaminu z języka. Wyłączeni z tego obowiązku są m.in. posiadacze certyfikatów CILS lub PLIDA. Rzymska Sapienza życzy sobie znajomości języka na poziomie B2. Niektóre inne uczelnie wymagają jednak certyfikatów C1 lub C2. W nauce języka i zdobyciu certyfikatu pomóc może m.in. Włoski Instytut Kultury w Warszawie, który organizuje specjalne egzaminy. We Włoszech miejscowego języka można nauczyć się m.in. w ośrodkach w Perugii i Sienie. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie włoskiego Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

florence-1060774_1280

Zezwolenie na pobyt
Aby wjechać do Włoch i mieszkać tam krócej niż 90 dni wystarczy paszport lub dowód osobisty. Warto jednak zgłosić się na lokalny komisariat policji i wypełnić deklarację pobytu. Nie jest to obowiązkowe, ale uchroni to przed koniecznością przekonywania, że nie przekroczyło się wspomnianego czasu.
Osoby, które przyjechały do Włoch z zamiarem zamieszkiwania przez okres dłuższy niż 90 dni, powinny zarejestrować się w lokalnym biurze meldunkowym i udowodnić, że spełniają odpowiednie warunki. Urzędnicy poproszą o przestawienie dowodu tożsamości oraz określenie celu pobytu. Wystarczy pokazać zaświadczenie o przyjęciu na studia, dowód ubezpieczenia zdrowotnego i oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych, pozwalających na samodzielnie życie we Włoszech.
Koszty studiów i zakwaterowania
Nauka jest płatna, a wysokość opłat ustalają uczelnie. Czesne na publicznych uczelniach wynosi od 200 do 2400 euro za rok studiów I stopnia (i do 2488 euro na studiach II stopnia). Wysokość opłat jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej studenta, kierunku studiów i ich charakteru. Uczelnie mogą zwolnić studentów z opłat, jeśli korzystają oni z pomocy socjalnej lub osiągają doskonałe wyniki w nauce.
Utrzymanie i mieszkanie
Większość włoskich uczelni nie ma akademików. Warto jednak zgłosić się do prowadzonych przez nie Biur Zakwaterowania. Można tam znaleźć oferty wynajmu mieszkań na wolnym rynku i dowiedzieć się, w jaki sposób bezpiecznie podpisać umowę. Wynajęcie małego mieszkania we Włoszech kosztuje od 300 do 1000 euro miesięcznie, w zależności od miasta. Jeżeli student skorzysta z tanich stancji, na przeżycie miesiąca we Włoszech powinno wystarczyć 1000 euro. Obsługą studentów zajmuje się sieć agencji EDISU. Prowadzą one studenckie restauracje, pomagają w znalezieniu zakwaterowania, uzyskaniu ulg transportowych czy dostępie do bibliotek, ułatwiają również uzyskani wsparcia finansowego.
Życie studenckie
Student musi przyzwyczaić się do kilku charakterystycznych cech Włoch: południowego temperamentu mieszkańców, doskonałej kuchni, specyficznej organizacji dnia pracy (południowa sjesta) i umiłowania dla piłki nożnej. Te zalety Włoch kuszą młodych ludzi z całego świata, swoje robi też poziom miejscowego szkolnictwa.
Stypendia
Zagranicznym studentom przysługują takie samo prawo ubiegania się o pomoc finansową, jak Włochom. Formalnościami zajmują się uczelniane biura EDISU. W roku akademickim 2017/2018 na zasiłki mogli liczyć studenci w trudnej sytuacji finansowej oraz osiągający dobre wyniki w nauce. Wysokość wsparcia jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od tego, czy dany student mieszka z rodzicami czy sam. Minimalne stypendia socjalne wynoszą 1929 euro rocznie, maksymalne – 5118 euro, średnie – 3248.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *