Pieniądze na szkolenia

Lokalni pracodawcy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego  Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy organizacji kursów zawodowych i szkoleń pracowników.
W tym przypadku sami wybierają firmę szkoleniową i uzgadniają program kształcenia. Urząd przeznaczył na ten cel 125 tys. zł.
Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy mogą składać wnioski od 26 marca do końca tego miesiąca. Promowane będą szkolenia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. W tym roku po raz pierwszy zielone światło otrzymają też firmy wprowadzające innowacyjne rozwiązania i nowe technologie. Z KFS można finansować przede wszystkim szkolenia zatrudnionych w danej firmie pracowników, którzy dzięki zdobytej wiedzy i nowym kwalifikacjom utrzymają miejsca pracy.
Kolejny nabór wniosków ostrowiecki urząd planuje w czerwcu br. Wtedy również na organizację kursów zawodowych i szkoleń, przeznaczonych zostanie 125 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *