Praca dla młodych

Od lipca Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wznawia programy aktywizacyjne, skierowane do osób młodych do 30. roku życia.
Młodzi mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mogą skorzystać z bonów stażowych, albo znaleźć zatrudnienie na stanowisku pracy, które zostało wyposażone lub doposażone ze środków urzędu pracy.
Od dwóch lat płynie strumień unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, poprzez urzędy do ludzi młodych. Mogą oni liczyć na staże, zatrudnienie na stanowiskach doposażonych przez urząd oraz na wsparcie finansowe w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Na początku lipca na stronie internetowej urzędu pracy ukazała się informacja o naborze wniosków na staże i inne subsydiowane formy zatrudnienia w ramach wspomnianego programu POWER. Jak się dowiedzieliśmy, właśnie od lipca ostrowiecki urząd rozpoczyna drugi etap realizacji tego programu. Ze wsparcia mogą skorzystać bezrobotni do 30. roku życia, a w przypadku osób do 25. roku życia – zarejestrowani w urzędzie nie dłużej niż cztery miesiące. Dopiero w drugim etapie będzie można korzystać z bonów stażowych. Warto podkreślić, że lokalni pracodawcy mogą się ubiegać o środki na doposażenie z programu POWER aż czterdziestu miejsc pracy. Nabór wniosków ruszy 6 sierpnia tego roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *