Finansowe wsparcie działalności gospodarczej młodych

Osoby po 30 roku życia, które rozpoczęły działalność gospodarczą, mogą składać w urzędzie pracy wnioski i ubiegać się o finansowe wsparcie.
Sporo osób zarejestrowało w tym roku i rozpoczęło działalność gospodarczą. Wiosną i latem aplikowali oni do urzędu pracy o dofinansowanie. Nic więc dziwnego, że pieniądze, jakimi dysponował urząd, rozeszły się stosunkowo szybko. W sierpniu na wsparcie mogli liczyć głównie młodzi mieszkańcy naszego powiatu, bowiem w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych uruchomiło Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który wspierał ludzi młodych na początku ich kariery zawodowej. Młodzi mieli łatwiejszy dostęp do staży, mogli też liczyć na bony szkoleniowe.
-Obserwując sytuację na rynku pracy i widząc potrzeby, odpowiednio wcześnie aplikowaliśmy w tym roku o środki z rezerwy ministerialnej ? podkreśla Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Pozyskaliśmy z rezerwy Funduszu Pracy blisko pół miliona złotych, które przeznaczyliśmy m.in. na dofinansowanie działalności gospodarczej osób po 30 roku życia. Od 10 września br. przyjmujemy wnioski.
Pieniądze z rezerwy przeznaczone zostały także na finansowanie szkoleń indywidualnych, bowiem skończyły się już środki na ten cel z funduszu pracy, a jak mówią pracownice urzędu, chciano zachować ciągłość aktywizacji bezrobotnych. Szkolenia takie organizowane są w przypadku, gdy pracodawca złoży we wniosku wstępne oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w swojej firmie osoby bezrobotnej, która zdobędzie wymagane umiejętności. W takiej sytuacji urząd pracy finansuje koszty szkolenia do kwoty 4 tys. zł.
Na początku roku ostrowiecki urząd pracy dysponował w budżecie na różne formy aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu ostrowieckiego kwotą 10 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom z rezerwy Funduszu Pracy i z programów realizowanych przez rząd, kwota ta zwiększyła się do 14,5 mln zł. Aż 2,4 mln zł urząd przekazał w tym roku 120 mieszkańcom naszego powiatu w formie dotacji na działalność gospodarczą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *