Jubileusz człowieka niezwykłego

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w sposób szczególny uczciła 80. rocznicę urodzin księdza prof. Jana Śledzianowskiego, 50-lecie jego święceń kapłańskich i 50- lecie pracy naukowo -dydaktycznej.
W minioną sobotę w auli rozpoczęło się seminarium naukowe pt. Świat rodziny. Wizerunek, zagrożenia, wsparcie. O ks. profesorze pracownicy i studenci ostrowieckiej uczelni mówią z dumą ? Nasz profesor. Od kilku lat pracuje bowiem w WSBiP.
– Ksiądz, profesor, wsparł nas swoją wiedzą i dorobkiem w okresie, kiedy starliśmy się o II stopień studiów na kierunki pedagogika. Jest człowiekiem niezwykłej wiedzy, pracowitości, skromności i serca ? podkreślała dr Grażyna Kałamaga, wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego seminarium, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP.
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski studiował i doktoryzował się na KUL. Pracował na wielu uczelniach humanistycznych w kraju. Od początku swojej działalności duszpasterskiej związany jest z Diecezją Kielecką. Jego przewodnikiem duchowym był biskup Czesław Kaczmarek. Przez lata był duszpasterzem młodzieży akademickiej w Kielcach, a później młodzieży pozaszkolnej. W swej działalności naukowej koncentruje się na rodzinie, jej roli w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka. Wiele prac i publikacji ks. profesora poświęconych jest szeroko rozumianej problematyce patologii. Prowadził badania na temat uzależnień, w tym głównie alkoholizmu, przemocy, bezdomności, ubóstwa itp. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 40 książek i kilkaset artykułów naukowych. Ks. prof. Jan Śledzianowski jest założycielem wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, m.in. Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta. Na terenie diecezji zakładał kluby AA, schroniska dla bezdomnych, domy dla samotnych matek, jadłodajnie dla ubogich. W sobotnim seminarium obok pracowników i studentów ostrowieckiej uczelni udział wzięli przedstawiciele świata nauki, księża, pedagodzy współpracujący z księdzem prof., przyjaciele, najbliższa rodzina.
W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli m.in. poseł na Sejm Andrzej Kryj, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, ks. prof. Marian Nowak z KUL, prof. Andrzej Bałandynowicz z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, prof. Wanda Maria Dróżka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Zaborniak z WSBiP, doktoranci ks. profesora. Biografię jubilata przybliżył uczestnikom seminarium dr Tadeusz Sakowicz, natomiast o dokonaniach naukowych prof. mówił dr Dariusz Zwierzchowski.
Ks. profesor Jan Śledzianowski nadal pracuje ze studentami w Ostrowcu Św. Przygotowuje do niezwykle odpowiedzialnej pracy kolejne pokolenie pedagogów. Dla studentów i osób, które się z nim zetknęły w życiu, pozostaje wzorem do naśladowania. Rektor WSBiP prof. Izabela Zaborowska życzyła księdzu wytrwałości w służbie Bogu i Człowiekowi oraz promowania i wspierania rodziny jako najlepszego środowiska rozwoju młodego człowieka.
Anna Mroczek, Krzysztof Florys

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *