Gabinety stomatologiczne i karetki pogotowia w Ćmielowie

Jeszcze w tym roku w szkole w Brzóstowej zostanie otworzony gabinet stomatologiczny z nowoczesnym unitem dentystycznym.
Przypomnijmy, że gabinet stomatologiczny już funkcjonuje w SP Nr 1 w Ćmielowie.
Gmina Ćmielów jako jedna z trzech gminy z województwa świętokrzyskiego przystąpiła do konkursu ministerialnego pozwalającego otworzyć kolejny gabinet dentystyczny. Ćmielów jako jedyny z województwa ma zaakceptowany wniosek pod względem merytorycznym.
-Nie ma rzeczy cenniejszej niż zdrowie – mówi burmistrz miasta i gminy Ćmielów, Jan Kuśmierz. Z usług lekarzy pracujących w NZOZ Pacjent jestem zadowolony, cieszę się, że podobne zdanie mają także pacjenci przychodni. Obiekt z roku na rok przechodzi kolejne etapy remontowe, aby poprawić estetykę i bezpieczeństwo pacjentów. Działaniami państwa Żaków przychodnia doposażona jest w coraz to lepsze urządzenia mające na celu poprawę usług medycznych i stawianie właściwej diagnozy.
Ewenementem jest na terenie naszego powiatu prowadzenie gabinetu stomatologicznego w SP Nr 1 w Ćmielowie. Jest to nasz wspólny sukces, rodziców, a szczególnie korzystających dzieci. Obecnie wpisujemy się w programy rządowe i składamy wspólny wniosek na środki na wyposażenie kolejnego gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej i gimnazjum w Brzóstowej. Uważam, że wniosek przejdzie wszelkie kryteria oceny. My ze swojej strony zapewnimy lokum i doposażymy gabinet w sprzęt niemedyczny. Ministerstwo Zdrowia zaoferuje środki na zakup nowoczesnego unitu dentystycznego z niezbędnym osprzętem medycznym , a NZOZ Pacjent przeprowadzi edukację w zakresie profilaktyki próchnicy w ramach ustalonego przez siebie programu edukacyjnego.
Z zadowolenia ze współpracy z burmistrzem Janem Kuśmierzem oraz dyrektorem Centrum Oświaty Tomaszem Neymanem, która przyniosła czołowe miejsce w rankingu Ministerstwa Zdrowia na Program Profilaktyki Stomatologicznej wśród dzieci nie ukrywa lekarz Agnieszka Biel – Żak, prowadząca NZOZ Pacjent w Ćmielowie.
– Na 94 wnioski złożone do Ministerstwa z całej Polski tylko 23 przeszły bez dodatkowej weryfikacji do ostatecznego rozpatrzenia- mówi A. Biel -Żak. Zielone światło ze strony burmistrza daje nam możliwość poszerzenia profilaktyki stomatologicznej dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy. Podkreślam, że te działania są prowadzone i będą przez lekarza stomatologa, który jako jedyny w naszym powiecie ma podpisany kontrakt z NFZ na stomatologię szkolną. Zatem wszelkie działania czyli przeglądy stomatologiczne, lakierowanie, lakowanie i leczenie zębów mają charakter bezpłatny. Liczymy na to, że jeszcze w tym roku gabinet ruszy pełną parą. Zachęceni takim sukcesem ustalamy z burmistrzem organizację kolejnych programów profilaktycznych. Tym razem dla dorosłych mieszkańców gminy Ćmielów.
Kolejną dobrą informacją dla mieszkańców miasta i gminy Ćmielów jest wspólne wystąpienie gminy i NZOZ Pacjent do Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o utworzenie zamiejscowej placówki pogotowia ratunkowego.
-Jesteśmy po pierwszych rozmowach z dyrektor ŚCRMiTS, Martą Solnicą i nasz wniosek został wstępnie pozytywnie zaopiniowany – mówi burmistrz J. Kuśmierz. Będzie ujęty w harmonogram jednostki organizacyjnej w roku przyszłym. Zadeklarowaliśmy przygotowanie pomieszczeń dla pacjentów. Jest to o tyle istotne, że każdy przypadek wymagający pilnej interwencji medycznej byłby zaopatrzony w krótkim czasie. Co ma ogromne znaczenie w szybkim dostępie pacjenta do placówek szpitalnych i specjalistycznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *