Dobry start kariery naukowej? Może być łatwiejszy dzięki środkom z UE

Poważną bolączką naszej nauki od dawna była ilość pieniędzy, jakimi dysponowali na swoje przedsięwzięcia naukowcy. W rezultacie, na pełną swobodę prowadzonych prac, służącą ich maksymalnej efektywności, pozwolić sobie mogli tylko nieliczni. Sytuację tą mogą w pewnym stopniu odmienić środki z Unii Europejskiej, których spora cześć przeznaczona jest na badania, w tym te prowadzone przez badaczy, którzy jeszcze nie mieli szansy na zbudowanie sobie poważniejszego dorobku.

 Liczy się przede wszystkim konkretny uzyskany efekt

Kto najlepiej weryfikuje wartość wykonanych prac? Oczywiście, istnieją dziedziny tak trudne i zawiłe, że zajmujący się nimi specjaliści spojrzeniem pełnym politowania zareagują na postulaty, by prowadzone w ich ramach badania natychmiast przynosiły wymierny ekonomiczny efekt i będą mieli rację. W wielu innych jednak można podejmować działania, które w stosunkowo krótkim czasie przyniosą korzyści, z których czerpać może gospodarka. Taki właśnie cel przyświeca unijnej polityce spójności w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Jej krajową implementację stanowi  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, który przyjęty został na początku 2014 roku, który, zgodnie ze sformułowanymi dla niego celami, ma doprowadzić do podniesienia jakości badań naukowych i prac rozwojowych. Ma się to dziać za sprawą szeregu składających się na niego mniejszych programów, umożliwiających wsparcie dla realizowanych na uczelniach lub przez firmy projektów. Mogą być one dziełem studentów i doktorantów, jak również młodych jeszcze doktorów, a także całych zespołów Warto tutaj wymienić np. program First Team, który, jak nazwa wskazuje, skierowany jest do tych drugich, z tym, że kierowanych przez doktorów, którzy otrzymali ten stopień nie wcześniej, niż przed pięcioma laty. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie dla projektu trwającego 36 miesięcy, lub dłużej. Średni budżet dla jednego przedsięwzięcia oszacowano na 2 000 000 zł, a maksymalny nie został określony.

Wielkie pieniądze, wielkie wyzwanie i bardzo wielkie szanse

Uzyskanie takich pieniędzy wymaga jednak przejścia przez procedurę konkursową. Obejmuje ona m. in., jak w każdym tego typu projekcie, ocenę merytoryczną i formalną, ale także recenzję specjalistów i rozmowę z zespołem ekspertów z różnych dyscyplin. Wydaje się, że najzdolniejsi ze studentów i doktorantów nie powinni mieć problemu z przedstawieniem swoich przedsięwzięć i przetrwaniem ognia naukowej krytyki. Większej troski może wymagać sprostanie wymogom formalnym i wszystkim zadaniom związanym z rozpisywaniem i rozliczaniem projektu. Tutaj jednak z pomocą przychodzą firmy takie jak Eljot Tech, które zajmują się kompleksową pomocą w staraniach o środki unijne.

O tym, jakie perspektywy mogą dawać granty dla młodych naukowców

Granty dla młodych naukowców, które umożliwią im wprowadzenie efektów swoich badań na rynek i potwierdzenie ich wartości, nie trzeba nikogo przekonywać. Wykazany w ten sposób poziom umiejętności badacza stanowi atut ważny dla każdego potencjalnego pracodawcy. Jest to jednocześnie szansa dla całej gospodarki i nas wszystkich.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *