Poznaliśmy „Najmłodszych Samorządnych”

W ramach konkursu „Najmłodsi Samorządni”, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego wyłoniono najprężniej działający ostrowiecki samorząd szkolny spośród klas IV – VII szkół podstawowych oraz II – III klas szkół gimnazjalnych.
Samorządność to ważna idea i metoda wychowawcza. Zachęcenie młodych ludzi do działania i lepsze ich przygotowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej kształtuje umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, uczy demokracji, otwartości na współpracę pomiędzy samorządami uczniowskimi a organizacjami pożytku publicznego (NGO). Podejmowana przez najmłodszych samorządnych aktywność miała wpisywać się w działalność zgodną z dobrem miasta i społeczności szkolnej, a także rozbudzić umiejętność połączenia działań samorządowych z nauką. Jury oceniło całokształt działań uczniów w sferze społeczno – obywatelskiej, kulturalnej, sportowej i charytatywnej, uwzględniając efektywność podejmowanych działań, konsekwencję w realizacji zadań i kreatywność.
Laureatami pierwszej nagrody – 1.500,00 zł zostały Samorządy Uczniowskie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 1, drugiej – 1.000,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Gimnazjum Nr 3, trzeciej – 500,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 i Publicznego Gimnazjum Nr 5.
Podjęta inicjatywa nauki samorządności od najmłodszych lat – podkreślona przed ogłoszeniem konkursu przez Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, zaowocowała aktywizacją młodych samorządnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Zachęciła do zróżnicowania działań i ukierunkowała na nowe nieodkryte obszary działalności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *