Dodatkowe dorabianie, a składki ZUS

-Jestem pracownikiem, ale mam możliwość dodatkowego dorabiania zarówno w swojej firmie, jak i w innych zakładach ?mówi czytelnik.

Jeden pracodawca proponował mi umowę zlecenie. Drugi twierdził, że lepsza będzie umowa o dzieło. Chciałbym, aby to było legalne i jak najbardziej korzystne dla mnie. Gdy byłem studentem, to też sobie dorabiałem. Wiem, że składek nie płaciłem, a miałem różne umowy. Wiem, że od umowy o dzieło nie są odprowadzane składki. Ale nie w każdym przypadku. Co mam zatem wybrać i jaki ZUS płacić od jakich umów – pyta Robert K.

-Najpierw wyjaśnijmy, jakie są różnice dotyczące umów, bo zgodnie z zasadą swobody umów, to strony decydują, jaką umowę zawierają ? wyjaśnia Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS O/Kielce. Jednak przy wybieraniu rodzaju umowy, należy przestrzegać przepisów, a w szczególności odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mówiąc wprost – nie można zawrzeć danej umowy z pracodawcą bez opłacania odpowiednich składek, jeśli są one zapisane w przepisach prawa. Charakter umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu.

Umowa o dzieło regulowana jest podobnie jak umowa zlecenie przez Kodeks cywilny. Jest to zatem umowa cywilnoprawna, a nie umowa o pracę. Przy tej umowie otrzymujemy więcej na rękę. Są tylko dwie sytuacje, w których należy od umowy o dzieło odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Mianowicie, gdy umowę zawarło się z własnym pracodawcą, albo umowę zawarło się z innym podmiotem, ale pracę wykonuje się na rzecz pracodawcy.

Wykonujesz umowę zlecenie bądź umowę o świadczenie usług – zapłacisz składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeśli wykonujesz umowę zlecenie dla firmy, której jednocześnie jesteś pracownikiem, obejmiemy cię obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym. W takiej sytuacji dla celów ubezpieczeń uważany jesteś za pracownika. Jeśli wykonujesz umowę  zlecenie z innym pracodawcą, obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne.

Warto przy okazji dodać, że ZUS ma prawo zweryfikować umowy. Jeśli wykonujesz umowę nazwaną umową o dzieło, a jest to faktycznie umowa zlecenie albo umowa o świadczenie usług, to możesz być objęty ubezpieczeniami. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy. Zawsze, gdy występują jakieś wątpliwości, warto skorzystać z porad doradcy w sali obsługi klienta lub z poradników znajdujących się na stronie www.zus.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *