100 minut o Niepodległości, czyli Staszic dla ?Niepodległej?

Projekt przygotowany przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów LO Nr I im. St. Staszica nie tylko został wpisany w oficjalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale Decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina, uzyskał zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego ?Niepodległa?.

Inspiracją do wspólnego świętowania Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: suwerenność, patriotyzm, dążenie do wolności, poszanowanie do godności i praw człowieka ? czytamy w liście Ministra Jarosława Sellina, który skierowany został do nauczycieli i uczniów ostrowieckiego Staszica, w związku z przygotowaniem wydarzenia kulturalnego ?Sto na sto czyli 100 minut o Niepodległości – niepodległość w czterech odsłonach?.

Chcieliśmy spojrzeć na ten wyjątkowy dla naszej historii okres z perspektywy czterech obszarów wiedzy: filmu , literatury historii i socjologii ? mówi pan Wojciech Szymański nauczyciel języka polskiego, a zarazem pomysłodawca i koordynator projektu. Pozwoli to zrozumieć związki między historią, polityką a kulturą oraz dostrzec wpływ wydarzeń historycznych na kształt artystyczny i przekaz ideowy dzieł kultury.

 

Całe wydarzenie zostało podzielone na cztery 25-minutowe prezentacje (?odsłony?). Odsłony odbywały się równocześnie i uczestniczyli w nich uczniowie skupieni w czterech grupach ? w ten sposób każda grupa wzięła udział we wszystkich ?odsłonach? (w sumie całe wydarzenie adekwatnie do nazwy trwało 100 minut). Za każdą z prezentacji (?odsłon?) odpowiedzialny była nauczyciel specjalizujący  się w danym obszarze wiedzy. Odsłonę filmową  przygotował pan Wojciech Szymański, literacką pani Katarzyna Szczerbińska, historyczną pani Jolanta Broda, socjologiczną pan Grzegorz Krysa. Każdej z ?odsłon? nadano inną formę ? w odsłonie filmowej młodzież mogła obejrzeć fragmenty wybranych filmów, w których podjęto temat odzyskania niepodległości oraz posłuchać filmowych piosenek: ?Śpiewka 1920? i ?Jest takie miejsce, jest taki kraj? w wykonaniu uczennicy Agaty Sobólskiej. Ciekawostką był występ ?tapera? czyli osoby wykonującej na żywo muzykę do wyświetlanych scen filmowych (tej roli wystąpiły Agata Stępień ? pianino i Aleksandra Sienniak ? skrzypce). W odsłonie literackiej pojawiły się teksty traktujące o niepodległości, nie tylko stricte literackie, były także teksty piosenek w oryginalnych wykonaniach ? A. Rosiewicza, A. Krzywego i G. Ciechowskiego. Recytacje fragmentów prozy i wierszy wygłosili uczniowie: Sylwia Wasińska, Natalia Ceglarska, Weronika Kasprzyk, Wiktoria Woźniak, Weronika Szybalska, Eliza Konarska. Odsłona historyczna to z kolei zwiedzanie wystawy ?Niepodległa? przygotowanej przez Agnieszkę Grześkiewicz, Aleksandrę Winiarską, Michała Jendę, Kacpra Serafina, połączone z prezentacją multimedialną na temat: ?Nowe rodzaje broni w I wojnie światowej? przygotowaną przez ucznia Daniela Sałagę pasjonata i znawcę w dziedzinie uzbrojenia. Odsłona socjologiczna przybrała formę dyskusji z młodzieżą, która skupiała się wokół zagadnień ?tożsamości narodowej? oraz współczesnego rozumienia pojęcia ?patriotyzm?.

W wydarzeniu wzięli udział: pan Jarosław Rusiecki Senator RP oraz pan Wiesław Gruszka ? wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach. Całość honorowym patronatem objął Starosta Ostrowiecki.

Wojciech Szymański

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *