Zatrzymać lekarzy w regionie

Studenci kształcący się na kierunku lekarskim, którzy są mieszkańcami naszego województwa lub planują z chwilą ukończenia nauki osiedlić się na terenie naszego regionu i podjąć pracę w oddziałach, w których występuje deficyt lekarzy, będą otrzymywali co miesiąc po 2 tysiące złotych przez cały rok studiów.
-Województwo Świętokrzyskie zdecydowało o ustanowieniu pomocy materialnej dla przyszłych lekarzy ?mówi Iwona Sinkiewicz ?Potaczała, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Ma to w pewnym stopniu zapewnić zastępowalność pokoleniową lekarzy w podmiotach leczniczych, których organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz poprawić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom województwa. Zgodnie z projektem, który jest poddawany konsultacjom społecznym, pomoc pieniężna wypłacana będzie w formie stypendium, a te z kolei przyznawane w trybie naboru wniosków o jego przyznanie.
Wniosek o przyznanie stypendium składać się będzie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie do dnia 10 września danego roku kalendarzowego. Stypendia przyznawane będą na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października do 30 czerwca w jednakowej wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze na ten cel pochodzić będą ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Stypendium może być przyznane kandydatowi, który jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.
Zgodnie z założeniami programu stypendialnego, student zobowiązuje się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium oraz zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym. Program stypendialny będzie realizowany od roku akademickiego 2019/2020.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *