800 190 590 ? nowa Telefoniczna Informacja Pacjenta

Od dziś, 13 listopada zaczęła działać nowa Telefoniczna Informacja Pacjenta czyli TIP. Zastąpiła ona dotychczasowe infolinie, które zostały wyłączone. TIP jest usługą bezpłatną i co istotne pod jej numerem telefonu – 800 190 590 – można uzyskać informacje zarówno dotyczące zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Pacjentów jak i ochrony ich praw. Telefoniczna Informacja Pacjenta jest bowiem obsługiwana przez konsultantów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjent ? w zależności od problemu, z jakim się zwraca, może wybrać opcję rozmowy z przedstawicielem Funduszu, bądź RPP. Telefoniczna Informacja Pacjenta funkcjonuje w godz. 8.00-16.00.
Taki wspólny projekt gwarantuje uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można między innymi uzyskać informację na temat placówek medycznych mających podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, sprawdzić czas oczekiwania na wizytę lekarską, dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.
TIP, to pierwszy etap wprowadzanych zmian – nowa idea call center w NFZ oraz w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wykracza daleko poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie nie tylko pomagała Pacjentowi poruszać się po systemie ochrony zdrowia, ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *