Budynek na sprzedaż, ale musi w nim być przychodnia

Jak już informowaliśmy, na sesji nadzwyczajnej w dniu 26 października radni powiatowi nie wyrazili zgody na przyjęcie zaproponowanej przez zarząd powiatu projektu uchwały o sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, budynku na osiedlu Słonecznym 43, w którym od 20 lat mieści się prowadząca przychodnię zdrowia spółka ?Rodzina?. Trzy dni później, dokładnie 29 października, zarząd powiatu podjął więc decyzję o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości. Przypomnijmy, że w sierpniu o bezprzetargową formę nabycia budynku wystąpiła spółka ?Rodzina?.

Przetarg ze względu na ograniczony charakter dopuszcza do udziału w nim tylko podmioty gospodarcze wykonujące działalność medyczną, które zobowiążą się do nieprzerwanego prowadzenia na nieruchomości zakładu o działalności diagnostycznej i leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej lub podmioty gospodarcze mające potencjał do objęcia opieką zdrowotną mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Podmioty te muszą mieć aktualnie zawarty kontrakt na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zobowiążą się przez okres pięciu lat na prowadzenie w budynku świadczeń z zakresu podstawowej lub specjalistycznej opieki medycznej albo wyrażą zgodę na ustanowienie na nieruchomości prawa pierwokupu na rzecz powiatu ostrowieckiego.

Wybór tej opcji zarząd powiatu  uzasadnia koniecznością zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom. Po prostu, nabywca nieruchomości musi w budynku prowadzić działalność z zakresu ochrony zdrowia, natomiast sposób korzystania z nieruchomości zostanie sprecyzowany w umowie zawartej przed notariuszem.

Budynek, o powierzchni 462 metrów kwadratowych, został wyceniony na 1 mln 284 tys. zł i tyle też wynosi cena wywoławcza przetargu. Dochody uzyskane z jego sprzedaży mają pokryć lukę w budżecie powiatu ostrowieckiego powstałą po nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości przy ulicy A. Hedy ps. ?Szary? (dawna ulica Gulińskiego) na cele obronności państwa. Oferty przetargowe będą przyjmowane do 21 grudnia, a część jawną i niejawną przetargu zaplanowano w Sylwestra, 31 grudnia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *