Prezydent i radni miejscy złożyli ślubowanie (zdjęcia, wideo)

Za nami pierwsze posiedzenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kadencji 2018-2023.

Jej głównym punktami były: złożenie ślubowań przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego oraz radnych i wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Prezydent Jarosław Górczyński będzie drugą kadencję włodarzem Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Dla mnie osobiście to niezwykły zaszczyt otrzymać, po czterech latach, tak wysoką ocenę pracy- mówił w expose. Po raz kolejny chciałbym podziękować za to wsparcie i zaufanie. Blisko 19 tysięczne poparcie, daje uzasadnione podstawy sądzić, że minione cztery lata są w kontekście zmian i rozwoju oceniane pozytywnie. Jestem również w pełni świadomy odpowiedzialności oraz skuteczności jakiej oczekują od nas mieszkańcy. Dlatego muszę podkreślić, że w mojej opinii sprawować urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza przede wszystkim wykazywać się pracowitością, dbałością o wspólne mienie, racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych i łączeniem ludzi w ramach lokalnej wspólnoty.

W wystąpieniu prezydent zapowiedział przejęcie przez miasta powiatowych dróg w granicach miasta, zamrożenie podatków lokalnych, uzbrajanie działek pod potrzeby inwestorów i realizację przedsięwzięć, na które gmina ma już zabezpieczone środki z RPO WŚ, a więc programu rewitalizacji oraz ?Ekologicznego transportu miejskiego?.

W wyniku tajnego głosowania prezydium Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego będą tworzyć: Irena Renduda- Dudek – przewodnicząca oraz Joanna Pikus i Marta Woźnicka- Kuzdak – wiceprzewodniczące.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *