Wyższe kary za brak nadzoru nad czworonogami

Od 15 listopada 2018 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu wykroczeń, według której właściciele, którzy nie zachowują należytej ostrożności przy trzymaniu czworonogów grożą surowsze niż dotychczas kary. W niektórych przypadkach kara grzywny wzrosła z 250 do nawet 5.000 złotych.

I tak, do tej pory sprawcy wykroczenia polegającego na nie zachowaniu należytej ostrożności przy trzymaniu czworonoga, groziła grzywna do 250 złotych lub nagana, natomiast po zmianach karą może być ograniczenie wolności, grzywna do 1.000 złotych albo kara nagany. W przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, właściciel podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub karze nagany.

Zaostrzenie przepisów dotyczy również tzw. szczucia psem. Po wejściu w życie nowelizacji, kara grzywny za ten czyn wzrosła z 1.000 do nawet 5.000 złotych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *