Owacje na stojąco dla nowego starosty opatowskiego (zdjęcia)

Głośnymi oklaskami i owacjami na stojąco został przyjęty na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Opatowskiego wybór Tomasza Stańka z PiS na starostę.  Stanowisko wicestarosty objęła Małgorzata Jalowska. Przewodniczącym Rady Powiatu Opatowskiego został Wacław Rodek, wiceprzewodniczącymi Bożena Kornacka i Adam Rozszczypała.

W skład zarządu powiatu weszli Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska i Andrzej Gajek. Wszystkie osoby zostały wybrane w drodze wyborów tajnych. Wszyscy otrzymali także taką  samą liczbę głosów 11 za i 6 przeciw.

 

Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu kadencji 2018-2023 były transmitowane na żywo. Radni także początkowo swój głos oddawali za pomocą specjalnych terminali. Na wniosek Tomasza Stańka wybory na starostę, wicestarostę, składu prezydium rady oraz zarządu powiatu zostały przeprowadzone drogą tradycyjną. Nad wyborami czuwała komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Kazimierz Żółtek, Alicja Frejlich, Maciej Wolański.  Na sesji ustalono również  wynagrodzenie starosty, które wynosi 9 992 złotych brutto.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *