Tablety odmówiły posłuszeństwa. Radni powiatowi podzielili się zadaniami

Czwartkowa, nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego nie odbyła się bez zgrzytów. Na szczęście tylko technicznych?
Radni mieli kłopoty z zalogowaniem się ze swych tabletów do systemu głosowania i chcąc nie chcąc przewodniczący rady Mariusz Pasternak zarządził imienny, ręczny system głosowania.
Nasi samorządowcy po zakończonej sesji musieli także ?zdać? tablety do służb informatycznych starostwa. Jak się dowiedzieliśmy, program z systemem głosowania będzie w nich aktualizowany. Niektórzy radni wprost twierdzili, że skuteczniejszy okazuje się jednak system głosowania za pomocą urządzeń, które stosowane są na sesjach rady miasta.
Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty powiatu ostrowieckiego. Wynagrodzenie miesięczne dla Marzeny Dębniak będzie się składać z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,8 tys. zł, dodatku funkcyjnego w wysokości 2,1 tys. zł, dodatku za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego (960 zł) oraz dodatku specjalnego w kwocie 2,76 tys. zł. Ponadto staroście, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują oczywiście nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W związku ze zmianami aktów wyższego rzędu niezbędna była także zmiana statutu powiatu ostrowieckiego.
W głosowaniu ustalono składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Wybrano również ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.
Przewodniczącym komisji budżetu i finansów został Dariusz Wierzbiński, a wiceprzewodniczącym Andrzej Broda. W komisji tej pracować będą także: Marek Bilski, Marzena Dębniak, Zbigniew Duda, Andrzej Jabłoński, Piotr Kopański, Agnieszka Rogalińska, Mirosław Rogoziński, Małgorzata Sobieraj, Paweł Walesic.
Na przewodniczącego komisji oświaty i kultury wybrano Dariusza Czupryńskiego. Wiceprzewodniczącą została Beata Duda. Pracę w komisji zadeklarowali Małgorzata Bień, Andrzej Broda, Marzena Dębniak, Janusz Gołdyn, Piotr Kopański, Emilia Łupina, Ryszard Proksa, Małgorzata Sobieraj.
Z kolei przewodniczącym komisji polityki społecznej, zdrowotnej i bezpieczeństwa została Danuta Barańska, a wiceprzewodniczącym Dariusz Czupryński. W komisji zasiadać będą: Małgorzata Bień, Łukasz Dybiec, Robert Minkina, Mariusz Pasternak, Ryszard Proksa, Agnieszka Rogalińska, Mirosław Rogoziński, Małgorzata Sobieraj, Paweł Walesic.
Natomiast komisji rozwoju powiatu, infrastruktury i ochrony środowiska przewodniczyć będzie Robert Rogala. Wiceprzewodniczącym została Danuta Barańska, a w pracach komisji uczestniczyć będą: Marek Bilski, Beata Duda, Zbigniew Duda, Łukasz Dybiec, Janusz Gołdyn, Andrzej Jabłoński, Emilia Łupina, Piotr Maj, Robert Minkina, Dariusz Wierzbiński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *