Comeback Barbary Cudzik

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego odwołał Agnieszkę Sobańską ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Iłżeckiej. Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Barbarze Cudzik, nieskutecznie odwołanej ze stanowiska trzy lata temu przez poprzedniego starostę.
Przypomnijmy, że 16 stycznia 2017 roku, po ponad roku rozpraw, Barbara Cudzik przez Sąd Pracy została przywrócona do pracy na stanowisku dyrektora DPS. Od tego wyroku odwołał się starosta, ale Sąd Okręgowy 5 października 2017 roku oddalił apelację starosty, a poprzedni wyrok stał się prawomocny. Trzy tygodnie później, dokładnie 31 października 2017 roku, zarząd powiatu zwolnił Barbarę Cudzik z obowiązku pełnienia obowiązków dyrektora DPS bez rozwiązywania umowy o pracę. Barbarze Cudzik zaproponowano pracę w charakterze pracownika socjalnego. Raz jeszcze wniosła więc sprawę do ostrowieckiego Sądu Pracy i raz jeszcze wyrokiem z 28 września 2018 roku została przywrócona na stanowisko dyrektora.
O niemożliwości wyegzekwowania wyroków sądowych Barbara Cudzik zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 8 sierpnia br. bowiem była dyrektorem DPS, któremu nie przydzielono żadnego zakresu obowiązków.
To nie do uwierzenia, ale przez okres kilku miesięcy w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Iłżeckiej wypłacana była pensja dla dwóch dyrektorów i zastępcy dyrektora. Dopiero ubiegłotygodniowa decyzja nowo powołanego Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zmieniła ten dziwny układ personalny w powiatowej strukturze.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Comeback Barbary Cudzik

  • 4 grudnia 2018 at 08:50
    Permalink

    i tu nie powinno być żadnego pobłażania czy przymykania oczu na ewidentne nadużycie stanowiska poprzedniej ekipy w Starostwie – dokładnie rozliczyć i sprawiedliwie osądzić konkretne osoby wydające tak polityczne decyzje jak i państwowe pieniądze – kto ma to zrobić ? tu jest dylemat gdy spojrzy się na obecny politycznie ukierunkowany wymiar sprawiedliwości

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *