Nowe zarządzanie powiatem opatowskim

 Do Starostwa Powiatowegow Opatowie, po 8 latach powróciły: cotygodniowe narady kadry kierowniczej wydziałów, miesięczne spotkania dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz szeroka komunikacja społeczna.

 -Co tydzień w poniedziałek,o godz. 8, odbywają się posiedzenia kierowników wszystkich wydziałów – mówi starosta opatowski, Tomasz Staniek. Na tych posiedzeniach będą omawiane problemy i wspólne sprawy dla poszczególnych referatów. Cotygodniowe  narady będą służyły bardziej efektywnej i lepszej pracy całego zespołu. Dużą uwagę będę przywiązywał także do obsługi interesantów przez poszczególnych pracowników referatów, jak i osób przychodzących w różnych sprawach na dyżury starosty w każdy wtorek. Tylko w miniony wtorek z panią wicestarostą przyjęliśmy 28 osób z całego powiatu. Były to sprawy indywidualne, ale też dotyczące różnych grup mieszkańców, jak np.protest przeciw budowie przekaźników telefonii komórkowej w Opatowie na ul. Kościuszki i w Czekarzewicach.

Jak zapowiedział starosta będą się także odbywać comiesięczne narady poszczególnych pionów organizacyjnych. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca oświata, w drugi -pomoc społeczna, w trzeci – infrastruktura i inwestycje.

-Na tych naradach dyrektorzy oraz kierownicy będą wymieniać się doświadczeniami z zakresu metodyki i innych form nauczania oraz możliwości korzystania z różnych projektów- mówi starosta T. Staniek.

 W minionym tygodniach odbyło się także pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Opatowskiego VI kadencji.Omówione i zaopiniowane pozytywnie zostały uchwały dotyczące zmian w budżecie,alokacji środków PFRON oraz zmian w statucie DPS w Zochcinku w związku z utworzeniem filii w Opatowie – na terenie budynków szpitala. Odbyło się również posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiona została m.in. sytuacja sanitarno – epidemiologiczna, przygotowanie do akcji zima i odśnieżania oraz temat zabezpieczenia miejsc w noclegowniach.

 Został powołany również zespół złożony z nauczycieli w-fu ze wszystkich szkół z terenu Opatowa, zarówno szkół podlegających gminie, jak i starostwu.

-Zespół będzie miał na celu przygotowanie oferty kultury fizycznej i sportu dla dzieci oraz młodzieży,a także mieszkańców miasta i powiatu – mówi T. Staniek. Co ważne, działamy wspólnie z samorządem gminnym. Posiadamy odpowiednią bazę sportową w postaci hal sportowych oraz sztucznego lodowiska. Chcemy, aby wszystkie obiekty sportowe w naszym mieście tętniły życiem. Będziemy lekcje w-fu przeprowadzać również na lodowisku, gdzie dzieci i młodzież będą uczyły się jeździć się na łyżwach.

Zaplanowano też posiedzenie zespołu organizacji pozarządowych działających aktywnie w całym powiecie.Zespół ten będzie miał na celu wypracowanie wspólnego kalendarza uroczystości na terenie powiatu. Po to, aby imprezy te nie dublowały się.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *