Jeszcze więcej milionów na termomodernizację

Mijający rok dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski był bardzo dobry pod względem absorpcji środków unijnych.
Świetnie pokazuje to rozstrzygnięcie jednego z ostatnich w 2018 r. konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, gdzie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za projekt pod nazwą ?Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski? otrzymała dofinansowanie 6 mln 400 tys. zł oraz Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za działanie zatytułowane ?Głęboka modernizacja energetyczna budynku administracyjno -biurowego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. może poszczycić się kwotą 351 tys. zł wsparcia.
– Zakres projektu sprowadza się do trzech budynków użyteczności publicznej: Kina ?Etiuda?, Urzędu Miasta oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań?- wyjaśnia wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński. Kwota 6,4 mln zł skierowana zostanie na prace termomodernizacyjne i na te związane z odnawialnymi źródłami energii. To swoista aktualizacja wniosku, złożona przed dwoma laty, która musiała nastąpić z uwagi na wzrost kosztów robot budowlanych, a także możliwość uzyskania 95 proc. dotacji z RPOWŚ. Kolejna aplikacja pozwoliła nam na pozyskanie środków o ponad 2 mln. złotych większej niż przyznano nam pierwotnie.
Na tę chwilę uzupełniane są dwie dokumentacje dotyczące Urzędu Miasta i kina ?Etiuda?, które w pierwszym kwartale nowego roku winny zyskać pozwolenie na budowę. W przypadku ?Przystani? zgłoszenie jest gotowe.
– W przyjętym harmonogramie prace na budynkach przeznaczonych do realizacji winny ruszyć w 2020 r. – zapowiada wiceprezydent Dominik Smoliński. W ramach tego zadania w ?Etiudzie? i budynku Urzędu Miasta pojawią się ogniwa fotowoltaiczne. Ten pierwszy obiekt przejdzie nie tylko termomodernizację, związaną z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, ociepleniem części elementów, czy wymianą wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, nowoczesnymi źródłami oświetlenia, ale również przebudowę w ramach rewitalizacji. M.in. poszerzona zostanie scena, przebudowane zostaną poszczególne kondygnacje obiektu, w tym pod potrzeby Centrum Tradycji Hutnictwa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *