To już 50 lat minęło…

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego uroczyście obchodziło nadanie szkole imienia.
Obchody rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły Roberta Wardy, który przypomniał przybyłym gościom i uczniom historię nadania imienia oraz sylwetkę Władysława Broniewskiego.
-Imię wielkiego poety, jakim był Władysław Broniewski, nadano naszej szkole 50 lat temu 15.12.1968 r. – zwrócił się zebranych na sali teatralnej, R. Warda. Oficjalna uroczystość z tej okazji odbyła się w szóstą rocznicę śmierci patrona. Odsłonięto wtedy tablicę pamiątkową i odczytano akt nadania imienia szkole. Otwarcia uroczystości dokonał ówczesny dyrektor Stanisław Śniechowski, mówiąc o historii i dorobku placówki. Zakończenie roku szkolnego 1984/85 połączone zostało z odsłonięciem płaskorzeźby Władysława Broniewskiego i wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej. Odsłonięcia płaskorzeźby patrona szkoły dokonali: ówczesny prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Włodzimierz Milcarz i żona poety – patrona szkoły – Wanda Broniewska. Patron LO Nr III ? Władysław Broniewski ? to człowiek o niezwykle ciekawym życiu, obfitującym w radości i troski, zwycięstwa i porażki, uwikłany w niezwykle trudną historię naszej ojczyzny. Walczył w Legionach Polskich, w I wojnie światowej, brał udział w kampanii polsko-bolszewickiej, był znakomitym poetą, tłumaczem, a także człowiekiem z dramatycznymi przejściami. Niewola w sowieckim więzieniu czy przedwczesna śmierć ukochanej córki Joanny nie pozostały bez wpływu na jego życie i twórczość. Wielki poeta, zwykły człowiek. Znajomość jego życia i twórczości daje naszym uczniom niezwykle cenne doświadczenia i motywuje do lepszej pracy.


Akademia z okazji święta patrona szkoły przygotowana została przez uczniów klasy II humanistycznej pod opieką merytoryczną Ewy Wyjadłowskiej. Pokazała wybitnego poetę, autora wielkiej miary. Człowieka wyrastającego z głębokich tradycji patriotycznych, zafascynowanego Piłsudskim, historią polskich powstań narodowowyzwoleńczych, biorącego udział w historii odradzającego się państwa.
Warto dodać, że rok 2018 jest jubileuszowym dla szkoły i święta poświęcone patronowi odbywają się cyklicznie. W czerwcu odbyło się pierwsze z nich przygotowane przez uczniów obecnej klasy III a humanistycznej pod kierunkiem Anna Budzeń.
Na uroczystość 50-lecia nadania szkole imienia z życzeniami oraz upominkami przybyli zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Mariusz Łata, inspektor Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Anna Zybura, rektora WSBiP Izabela Zaborowska, prezes UTW przy WSBiP Matylda Niewójt, wiceprezes UTW, długoletni nauczyciel ?Broniewskiego? Jadwiga Myśliwska, emerytowany dyrektor szkoły Krystyna Krzemińska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *