Czas na przedłużenie ulicy Rzeczki

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w tym roku będzie kontynuować budowę ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta.  Projekt ?Budowy drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą J.Milewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I? znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (nabór 2018). Ostatecznie nowa droga ma stanowić przedłużenie ul. Rzeczki i połączyć się ul. Bałtowską.

– Przetarg na realizację tego zadania chcielibyśmy ogłosić w marcu tego roku- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Na to zadanie szczególnie czekają osoby, które nabyły lub w przyszłości nabędą działki pod budownictwo jednorodzinne. Mamy kompletną dokumentację, a co najważniejsze za sobą wszelkie uzgodnienia formalno- prawne, w tym wykupy gruntów pod cały ciąg.

Pierwszy odcinek drogi, na który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o udzielenie dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, ma swój początek od skrzyżowania ul. Rzeczki z ul. Siennieńską do skrzyżowania  z ul. J. Milewskiego.  W ramach zadania przewidziano budowę drogi jednojezdniowej o długości 987 mb i szerokości 7 m z nawierzchnią asfaltową, dwu pasowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (ścieżka rowerowa stanowi element wykluczony z realizacji tej inwestycji, posiada odrębny kosztorys, ponieważ wykonana zostanie  i sfinansowana  w ramach odrębnego projektu realizowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”). Ponadto zaplanowano budowę dróg dojazdowych, zjazdy publiczne, odwodnienie i kanalizację deszczową, zjazdy do posesji z kostki brukowej, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne.

Wykonane zostaną roboty ziemne, rozbiórka i wycinka drzew, nasadzenia oraz przebudowa kolizji elektroenergetycznych. Inwestycja zaplanowana jest na rok 2019.

Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą J. Milewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I”

Wartość inwestycji :  6 063 346,05 zł.

Wartość środków kwalifikowalnych:  6 026 966,38 zł.             

Wkład beneficjenta:  3 026 966,38 zł.                                                    

Wartość dotacji: 3 000 000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czas na przedłużenie ulicy Rzeczki

  • 7 stycznia 2019 at 10:51
    Permalink

    Mimo, że mi nie po drodze, to cieszę się z kolejnej inwestycji drogowej.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *