Jerzy Mróz członkiem Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Minuta ciszy i pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego na piątego członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego wybrano prawnika, Jerzego Mroza.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć  prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu wczoraj przez nożownika.

Wybór piątego członka zarządu powiatu był konieczny po tym, jak 8 stycznia wojewoda świętokrzyski uchyliła uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 roku, podczas obrad której wybrano dwóch członków. Teraz rada musiała więc, według zapisów statutu powiatu z 2015 roku, dokonać wyboru jeszcze jednego członka w myśl zapisów, że zarząd powiatu pracuje w składzie ze starostą, wicestarostą i trzema wybieranymi przez radę członkami.

W tajnym głosowaniu za przyjęciem kandydatury Jerzego Mroza na członka zarządu głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Jerzy Mróz będzie nieetatowym członkiem zarządu. Jak podkreślił zdaje sobie sprawę z tego, że w zarządzie będzie pracował do czasu przyjęcia nowego statutu, na mocy którego liczba członków wybieralnych zostanie ograniczona do dwóch. Wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreślił, że ograniczenie liczby członków było od początku intencją nowej władzy w powiecie ostrowieckim.

Jerzy Mróz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 1982-83 zdał egzamin sędziowski i radcowski. Od 1983 roku wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc od 24 lat własną kancelarię prawną. W latach 1995-1997 pracował w Warszawie w różnych podkomisjach Komisji Trójstronnej z ramienia związku pracodawców. W 2004 roku ukończył w Warszawie studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego. Od 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jest współwłaścicielem parku linowego ?Skarbka? w gminie Bałtów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *