Powstało Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana

W Ostrowcu Świętokrzyskim zawiązało się nowe stowarzyszenie. To Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana.

Jego głównym celem statutowym jest działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty, sztuki, szerzenia wiedzy historycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska.

Pracą nowego stowarzyszenia kieruje zarząd, który utworzyli: Monika Bryła-Mazurkiewicz, Anna Adamska i Tadeusz Krawętkowski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jadwiga Brociek, Krystyna Anna Jurys i Maria Czwakiel.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w ODS ?Malwa? na os. Stawki 45, na I piętrze, w pokoju 20.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *