Pozytywna ocena Powiatowej Rady Zatrudnienia

W miniony czwartek, już z udziałem nowej pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzaty Stafijowskiej, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jak się dowiedzieliśmy, podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu kryteriów podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na 2019 rok na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań oraz propozycji ich przeznaczenia.
Podział środków został dokonany z zastosowaniem zasad, celowości, gospodarności, racjonalności wydatkowania środków publicznych. Uwzględniono stan i strukturę zarejestrowanych bezrobotnych oraz efektywności dotychczas realizowanych usług i instrumentów rynku pracy. Pod uwagę wzięto zainteresowania pracodawców tworzeniem miejsc takiej pracy subsydiowanej, jak prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia oraz refundacją kosztów utworzonego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Przy rozdziale środków Powiatowa Rada Zatrudnienia kierowała się również zainteresowaniem gmin realizacją prac społecznie użytecznych i robót publicznych, a także zainteresowaniem pracodawców organizacją miejsc stażowych oraz zainteresowaniem osób bezrobotnych poszczególnymi formami wsparcia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *