Do budynku PG Nr 1 przeniesie się część ?Jedynki??

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji ostrowieccy radni opowiedzieli się jednomyślnie za rozszerzeniem siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 o budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Taki ruch ma podnieść komfort nauczania w placówce, po tym, jak część zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych PSP Nr 1. tj. klas VI, VII i VIII zostałoby przeniesionych w nowym roku szkolnym do budynku wygaszanego gimnazjum przy ul. Henryka Sienkiewicza 67 B. W PSP Nr 1  pozostałyby oddziały przedszkolne i klasy l ? V.
-Dzięki pełnemu wykorzystaniu obu obiektów, umożliwi społeczności szkolnej kontynuowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w środowisku już znanym, przyjaznym, bezpiecznym. Budynki znajdują się w stosunku do siebie w bliskiej lokalizacji, a proponowana zmiana nie będzie  miała wpływu na obwód szkoły, natomiast zdecydowanie poprawi warunki kształcenia m.in. przez  odejście od zmianowości- czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Dodatkowo przekształcenie PSP Nr 1 pozwoli na utrzymanie większości etatów administracyjno – obsługowych, które po wygaszeniu PG nr l uległyby likwidacji. Szczegóły tego scenariusza mają być przedstawione jutro na specjalnej konferencji prasowej. Zmiany  musi zaakceptować m.in. Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *