Nasi uczniowie stypendystami premiera i ministra edukacji (zdjęcia)

W siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z województwa świętokrzyskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 131 uczniów, a 4 uczniów otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018.
Oczywiście, wśród stypendystów nie zabrakło uczniów z ostrowieckich szkół. Aktu wręczenia dokonała Katarzyna Nowacka ? Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz Wiktor Michał Kowalski ? doradca Wojewody Świętokrzyskiego.

I tak, ostrowieckimi stypendystami premiera zostali: Mateusz Curyło (Technikum numer 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Jakub Czerwonka (Liceum Ogólnokształcące numer IV imienia Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego), Jakub Czuba (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Konarskiego), Wiktor Filipowski (Liceum Ogólnokształcące numer I imienia Stanisława Staszica), Sylwia Kamińska (Technikum numer 1 w Zespole Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika), Karolina Krawczyk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Marcina Popiela), Izabela Kućma (Technikum numer 2 w Zespole Szkół numer 2), Natalia Kuziemka (Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Joachima Chreptowicza), Angelika Okrutna (Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach), Aleksandra Rogala (Liceum Ogólnokształcące numer III imienia Władysława Broniewskiego); Julia Szafrańska (Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego), Maciej Tomasz Wątor (Technikum numer 3 w Zespole Szkół numer 3).
Stypendystą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 został Dominik Jewiak – uczeń LO nr II imienia Joachima Chreptowicza.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *