Środki na kulturę przydzielone

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wybrała oferty na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Środki otrzymają trzy organizację.
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z Tej Bajki pozyskało 31 tys. zł na realizację zadania pod nazwą: ?Szkoła Sztuki 2019?. Centrum Krajoznawczo -Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana zrealizuje zadania pod nazwą: Sesja popularnonaukowa z okazji EDD ?Ci co Ostrowiec budowali ? rzecz o architektach, budowniczych, urbanistach? na kwotę 3.000 zł oraz sesję popularnonaukową ?Radwanowie w dziejach Ostrowca? na kwotę 4.000 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: ?II Festiwal Twórczości Senioralnej? otrzyma środki na kwotę 12.000 zł.
– Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z Tej Bajki będzie realizować swoje cykliczne zadanie, które gromadzi młodych miłośników sztuki – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z kolei Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych skierowało swoją propozycję do środowiska seniorów. Nowe stowarzyszenie Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana przygotuje dwie sesje popularnonaukowe.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozstrzygnęła wcześniej konkursy dedykowane pomocy społecznej, w lutym ogłoszony winien być konkurs na ochronę i promocji zdrowia. W tym roku wybrane będą jeszcze oferty, które spłyną w konkursie na rozwój sportu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *