Wokół Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego

Jutro, 19 lutego, w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki zostanie podpisane ważne porozumienie. Deklarację współpracy z muzeum w zakresie działań wokół ?Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego? podpiszą samorządy i liczne instytucje, m.in. starostwa powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, gminy: Bodzechów, Ćmielów, Ożarów oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
?Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego? to niezwykłe miejsce zgłoszone do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mając świadomość jego wyjątkowej wartości, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zawrze porozumienie o współpracy na jego rzecz z licznymi instytucjami. O utrzymanie w odpowiednim stanie, ochronę wartości dobra i koordynację działań wokół ?Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego? oprócz muzeum zadbają także Powiat Ostrowiecki, Powiat Opatowski, Gmina Bodzechów, Gmina Ćmielów, Gmina Ożarów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.
Sygnatariuszami dokumentu będą: Ewa Działowska ? p.o. dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Andrzej Jabłoński ? wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Tomasz Staniek ? starosta opatowski, Jerzy Murzyn ? wójt Gminy Bodzechów, Joanna Suska ? burmistrz Gminy Ćmielów, Marcin Majcher ? burmistrz Gminy Ożarów, Andrzej Matysiak ? dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Adam Podsiadło ? nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Anna Stobiecka-Żak ? Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Aldona Sobolak ? Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *