Wokół Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego

Jutro, 19 lutego, w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki zostanie podpisane ważne porozumienie. Deklarację współpracy z muzeum w zakresie działań wokół „Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” podpiszą samorządy i liczne instytucje, m.in. starostwa powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, gminy: Bodzechów, Ćmielów, Ożarów oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
„Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” to niezwykłe miejsce zgłoszone do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mając świadomość jego wyjątkowej wartości, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zawrze porozumienie o współpracy na jego rzecz z licznymi instytucjami. O utrzymanie w odpowiednim stanie, ochronę wartości dobra i koordynację działań wokół „Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” oprócz muzeum zadbają także Powiat Ostrowiecki, Powiat Opatowski, Gmina Bodzechów, Gmina Ćmielów, Gmina Ożarów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.
Sygnatariuszami dokumentu będą: Ewa Działowska – p.o. dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Andrzej Jabłoński – wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Tomasz Staniek – starosta opatowski, Jerzy Murzyn – wójt Gminy Bodzechów, Joanna Suska – burmistrz Gminy Ćmielów, Marcin Majcher – burmistrz Gminy Ożarów, Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Adam Podsiadło – nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Anna Stobiecka-Żak – Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Aldona Sobolak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *