Uderzenie w hazard

W Ostrowcu Świętokrzyskim w najlepsze kwitnie nielegalny hazard.
Wciąż powstają nowe punkty, w których można ?sobie pograć?, jest też kilka takich, które mimo zmiany przepisów funkcjonują w najlepsze. A wszystko miały powstrzymać wysokie kary za nielegalną działalność związaną z grami na automatach. Za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara pieniężna wynosi obecnie 100.000 zł za każdy automat.
Za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi również odpowiedzialność karna skarbowa, tj. kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie (art. 107 § 1 ustawy kodeks karny skarbowy). Tymczasem owe kary wydają się być niczym z przychodami z takich miejsc, bowiem jak to inaczej wytłumaczyć, że na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego takich punktów nadal nie brakuje.
– W dniu 14 lutego została przeprowadzona kontrola nielegalnego hazardu w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnie z funkcjonariuszami Policji z KPP Ostrowiec, w wyniku której zajęto 3 nielegalne automaty oraz środki pieniężne- mówi nam Joanna Kępa, zastępca rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Kielcach . Towar zabezpieczono w magazynie IAS w Kielcach , a dalsze postepowanie prowadzi Naczelnik ŚUCS. Jest to już kolejna kontrola przeprowadzona w tym roku w Ostrowcu. W poprzednich tegorocznych kontrolach zajęto 7 nielegalnych urządzeń. Większość prowadzonych kontroli odbywa się w późnych godzinach wieczornych i nocnych, więc wymaga zachowania szczególnej dyskrecji, żeby nie powodować utrudnień dla mieszkańców.
Cóż z tego, kiedy w centrum miasta, nomen omen, podczas imprezy walentynkowej likwidowano kolejny punkt nielegalnego hazardu, niemal obok, jak udało nam się ustalić, funkcjonował w najlepsze kolejny. Na tym nie koniec, bowiem prowadzący takie miejsca szukają rozwiązania, jak obejść przepisy, albo nieco wyróżnić się od konkurencji, która w naszym mieście jest naprawdę duża. Absolutną nowością są rzekome kawiarenki internetowe na kryptowaluty. Aby skorzystać z urządzeń, należy zakupić u pracownika lokalu ?bitcoiny?. Gracz otrzymuje potwierdzenie zakupu środków w postaci specjalnego kuponu ?Bit Bay Pay?, który następnie skanuje w czytniku komputera i uzyskuje dostęp do gier hazardowych.
– Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.165 ze zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa- mówi nam rzecznik Joanna Kępa. Zatem już samo oferowanie przez Internet tych gier przez inne podmioty jest zakazane ustawą (nie rozpatrując nawet jak się za to płaci). Jednocześnie zgodnie z art. 15 e ustawy o grach hazardowych podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, który posiada koncesję lub zezwolenie, lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier, jest obowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), wynikające z tych gier wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 -4, 6 i 9 tej ustawy. Ponadto w myśl art. 89 ust. cytowanej wyżej ustawy urządzanie gier hazardowych i uczestniczenie w nich podlega karze pieniężnej.
O tym, jak panoszy się w naszym regionie nielegalny hazard, najlepiej niech świadczą liczby. W chwili obecnej prowadzonych jest ponad 100 postępowań karnych skarbowych dotyczących naruszania ustawy o grach hazardowych i sprawy te dotyczą ponad 600 przypadków urządzania gier na automatach.
– Funkcjonariusze ŚUCS w sposób stały przeprowadzają działania kontrolne i procesowe na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w tym również na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego – wyjaśnia Joanna Kępa. Nie można jednak pominąć faktu, że nie każde urządzenia na rynku spełnia definicję gier hazardowych. Kontrola nie polega tylko na wejściu do lokalu i zabraniu maszyn. Skuteczność prowadzonych działań (również dla celów dowodowych w sądzie) zależna jest od kilku czynników, ale najistotniejszym jest eksperyment procesowy, który bezpośrednio wskazuje na hazardowy charakter eksploatowanych urządzeń. Organizatorzy tego nielegalnego procederu w przeróżny sposób próbują utrudnić kontrole funkcjonariuszom, począwszy od zabezpieczenia wejścia do lokalu poprzez montaż kamer i wpuszczanie do środka tylko wyselekcjonowanych osób, montaż podwójnych drzwi wejściowych o podwyższonej wytrzymałości (tzw. antywłamaniowe), co w przypadku sforsowania pierwszych i potrzebnego czasu na sforsowanie drugich, daje czas obsłudze punktu na odłączenie automatów od zasilania, a tym samym niemożność ich ponownego uruchomienia bez znajomości hasła lub posiadania specjalnych kluczy. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania dowodowego i udowodnienie urządzania nielegalnego hazardu ma bezpośredni wpływ na ustalenie organizatorów nielegalnego procederu oraz wymierzenia im adekwatnej kary.
Jak słyszymy, są przypadki kilku kontroli pod jednym adresem i mimo zajęcia automatów w niedługim czasie wstawiane są kolejne. Co więc wpływa na to, że takich punktów nie brakuje. Ryzyko się opłaca, bo przychody i tak są większe od kar, a może ciężko jest postawić zarzuty?
– Przy kwalifikowaniu gier do gier na automatach istotne jest weryfikowanie, w toku podjętych czynności, elementów ustawowej definicji gier na automatach ( nie ma znaczenia sposób uiszczenia stawki za grę np. w formie kryptowaluty). Istotnym jest też prawidłowe i wyczerpujące zgromadzenie materiału dowodowego potwierdzającego, że nielegalna działalność wypełnia znamiona gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, w tym m.in. przeprowadzenie eksperymentu kontrolnego lub procesowego, przeprowadzenie przeszukania miejsca urządzania nielegalnych gier oraz przesłuchanie graczy oraz obsługi lokalu w charakterze świadków- mówi Joanna Kępa, zastępca rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *