Stołówka Szkoły Mistrzostwa Sportowego z dofinansowaniem

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. przystąpi do programu rządowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Będzie to możliwe dzięki zabezpieczeniu środków dla szkoły przez Powiat Ostrowiecki. Dofinasowanie ma wynieść około 50 tys. zł., a środki własne powinny wynosić 20 % tej kwoty.
– Wspieramy wszelkie projekty, które pomagają podnosić nie tylko poziom nauczania w szkołach, ale również całą otoczkę związaną z działalnością placówek. Tak jest w tym wypadku, gdyż wspieramy projekt, który pomoże zwiększyć komfort korzystania ze stołówki w Szkole Mistrzostwa Sportowego poprzez jej remont i doposażenie- wyjaśnił wicestarosta Andrzej Jabłoński. Potrzeby stołówki w internacie ZSOMS w zakresie modernizacji i doposażenia są rozległe. Dofinasowanie będzie można wykorzystać m.in. na remont stołówki, zakup niezbędnego wyposażenia do stołówki jak i kuchni.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *