100 litrów krwi na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W marcu rusza akcja ostrowieckiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża – sto litrów krwi na stulecie tej organizacji.
Polski Czerwony Krzyż obchodzi w tym roku 100-lecie powstania. Jednym z podstawowych zadań stowarzyszenia jest organizowanie i promowanie honorowego krwiodawstwa. Stąd przedsięwzięcie, jakie zaplanował w ramach obchodów Ostrowiecki
Oddział PCK w naszym mieście ?100 litrów krwi na 100 lecie PCK?. -Hasło takie towarzyszyć będzie naszej czerwonokrzyskiej młodzieży przez cały rok. Od marca do grudnia b.r. planujemy przeprowadzić cztery akcje honorowego oddania krwi w szkołach średnich naszego miasta ? mówi Stanisław Fiolik, prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
-Już 8 marca br. odbędzie się pierwsza akcja w Zespole Szkół Nr 2 (popularna szkoła budowlana) ? informują nas przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. We wszystkich przedsięwzięciach w ostrowieckich szkołach pomagać nam będą opiekunowie szkolnych kół PCK: w Zespole Szkół Nr 1 Małgorzata Wieczorek i Dorota Kępińska, w Zespole Szkół Nr 2 Beata Kępińska, w Zespole Szkół Nr 3 Anna Rogowska, w Zespole Szkół Nr 4 Magdalena Rafalska, w I LO Maciej Krawczyk, w II LO Małgorzata Słowik, w III LO Jolanta Sienniak -Romańska i w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Katarzyna Mozal -Papciak.
Przy okazji obchodów setnej rocznicy PCK warto przypomnieć trochę historii. Honorowe krwiodawstwo zapisało w naszym mieście piękne karty. Pamiątkowa tablica na obiekcie domu kultury przy alei 3 Maja przypomina akcję wsparcia narodu węgierskiego. Gdy w 1968 r. do Polski zaczęły napływać informacje o powstaniu na Węgrzech i tysiącach rannych, w Ostrowcu zorganizowano akcje i wysłano przez Poznań do Budapesztu krew dla uczestników powstania. Prekursorem honorowego krwiodawstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim był dr Eugeniusz Dziewulski, który nie tylko organizował w latach 50-tych krwiodawstwo, ale sam też był honorowym dawcą krwi. Kolejna postać w nieodległej historii krwiodawstwa to dr Jan Milewski, wielki społecznik, długoletni Prezes Oddziału Rejonowego PCK, honorowy krwiodawca. Wspaniałe karty w historii Polskiego Czerwonego Krzyża zapisali honorowi krwiodawcy Klubu HDK im. dr E. Dziewulskiego Huty Ostrowiec. W najlepszym okresie działalności, w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, hutniczy klub liczył ponad 2 tysiące członków. Jego kolejni prezesi: Grzegorz Zakrzewski, Robert Podsiadły i Janusz Czupryński, popularyzowali świętokrzyską ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej. Uczestniczyli w spotkaniach w ostrowieckich szkołach i organizowali akcje oddawania krwi.
Wśród zasłużonych honorowych dawców krwi z naszego miasta jest też Stefan Zajączkowski, który do dzisiaj oddał około 80 litrów tego cennego leku i Zygmunt Tobiasz, który był aktywnym krwiodawcą przez pól wieku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *