Nowe drogi i ciąg pieszo-rowerowy

W najbliższych trzech latach gmina Bodzechów planuje budowę trzech nowych dróg i traktu pieszo – rowerowego z Gutwinu do Starej Dębowej Woli.
Z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych powstanie w kraju w najbliższych latach tysiące kilometrów nowych dróg.
Na inwestycje w latach 2019 -2028 przeznaczono 36 mld zł. Województwo Świętokrzyskie otrzyma z tej puli 240 mln zł. Wojewoda Agata Wojtyszek przekazała do każdej gminy i powiatu informację, by samorządy stopniowo przygotowywały się do tych inwestycji. W poniedziałek, 4 marca br., rozpoczął się w województwie świętokrzyskim nabór wniosków. Z funduszu drogowego realizowane będą zarówno zadania jednoroczne, jak i wieloletnie.
-Pierwszy wniosek wysłaliśmy już do Kielc ? mówi Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. ?Nie ukrywam, że wiążemy spore nadzieje z tym programem i przygotowaliśmy kilka projektów drogowych. Jesteśmy także po rozmowach z powiatem. Oczywiście, wnioski muszą spełniać określone wymogi programu i uzyskać potrzebną liczbę punktów. Premiowane będzie przede wszystkim podwyższenie stopnia bezpieczeństwa na drogach.
W tym roku gmina Bodzechów zgłosiła do funduszu odcinek dojazdowy od drogi wojewódzkiej Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów do muzeum w Krzemionkach. Kilkusetmetrowa droga pozostająca w nie najlepszym stanie technicznym wymaga pilnej modernizacji, chociażby z racji statusu rezerwatu oraz odwiedzających ten obiekt turystów z kraju i z zagranicy. W przyszłym roku, Bodzechów planuje budowę kilkukilometrowego odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej w Nowej Dębowej Woli do drogi wojewódzkiej. W tym rejonie rozwija się niezwykle intensywnie budownictwo indywidualne, a Nowa Dębowa Wola staje się atrakcyjną, podmiejską ?dzielnicą?.
W 2021 r. gmina zamierza wybudować nową drogę głównie przez las, która połączy Sudół z Sarnówkiem, bez konieczności wjeżdżania do Ostrowca Świętokrzyskiego. Trasa ta ułatwi komunikację wewnątrz gminy i przyczyni się do rozwoju terenów położonych w atrakcyjnym z uwagi na krajobraz obszarze (konieczne będą jednak wywłaszczenia i oczywiście odszkodowania m.in. od Lasów Państwowych). Informacja o nowej inwestycji powinna także ucieszyć zwolenników turystyki rowerowej. Obok drogi gmina zamierza też wybudować wodociąg. Obecnie mieszkańcy Sarnówka i Dębowej Woli korzystają z wody z ujęcia miejskiego. W 2021 r. popłynie do nich woda z gminnego ujęcia w rejonie Magonii. W ciągu najbliższych trzech lat gmina wspólnie z Powiatem Ostrowieckim zamierza wybudować ciąg pieszo -rowerowy z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Dębowej Woli i Sarnówka.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nowe drogi i ciąg pieszo-rowerowy

  • 5 marca 2019 at 22:42
    Permalink

    Z 36 mld zł Woj. Świętokrzyskie 240 mln dostało na drogi. …. Nie wiem ile dostały inne województwa , ale przy coraz wyższych cenach materiałów budowlanych to jest bardzo mało pieniędzy jak na drogi.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.