Dotacje na transport ekologiczny, utrzymanie dróg i Straż Miejską

W piątek radni powiatowi dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Nadwyżkę budżetu w wysokości 400 tys. zł przeznaczyli na spłatę rat kredytów oraz przeznaczyli środki na dotacje celowe, w tym 320 tys. zł dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski na utrzymanie bieżące dróg.
Do budżetu radni wprowadzili także realizację zaplanowanego na lata 2019-2022 wspólnego z miastem projektu ?Ekologiczny transport miejski??. W jego ramach za 5,4 mln zł zostanie przebudowana ulica 11 Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej, za 4,9 mln zł zaplanowano rozbudowę i przebudowę ulicy Samsonowicza wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych, a także za 960 tys. zł przebudowę ulicy Samsonowicza od bramy ostrowieckiej huty.
Radni przeznaczyli także 129 tys. zł dotacji dla gminy Ostrowiec Świętokrzyskiej tytułem ochrony w latach 2019-2023 przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych.
Reasumując, radni zwiększyli wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych z rozliczenia 2018 roku w kwocie 1,3 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłat kapitałowych. Po zmianach, ogólna kwota przychodów wynosi 1,9 mln zł, a rozchodów 2,3 mln zł. Jak informuje zastępca naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego Grażyna Krawczyk, zmiany w budżecie nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.

Print Friendly, PDF & Email