Nowe mieszkania i świetlica

Kolonia Inwalidzka. W minionym tygodniu uroczyście oddano do użytku mieszkańcom odremontowany budynek dawnej świetlicy.
W obecnym kształcie na parterze budynku mieści się świetlica środowiskowa, w której czas wolny będą spędzać dzieci oraz seniorzy, zaś na drugiej kondygnacji powstały trzy mieszkania socjalne, które zajmą rodziny z gminy Kunów. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. parlamentarzyści: poseł Andrzej Kryj i senator, Jarosław Rusiecki, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz burmistrz Kunowa Lech Łodej, pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z kierownik Joanną Potrzeszcz i kierownik świetlicy Katarzyną Orczyk, radni miejscy, dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych instytucji z terenu gminy i sołtysi.


Zaproszonych gości powitała Jadwiga Banasik – radna miejska i sołtys Kolonii Inwalidzkiej. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Sławomir Kurpiński z miejscowej parafii w Janiku.
Prace budowlane ruszyły w ubiegłym roku i była to jedna z największych inwestycji w gminie Kunów. Jej koszt to około 1 mln, z czego samorząd uzyskał dofinansowanie w wysokości 560 tysięcy ze środków RPOWŚ. Jak podkreślał burmistrz L. Łodej, to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia społecznego, która wychodzi naprzeciw problemom w zakresie mieszkań socjalnych.
-Jest to pierwszy krok w tym kierunku, gdyż potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Obecnie na mieszkania socjalne w gminie oczekuje około 180 osób. Jest to duże wyzwanie dla samorządu tej kadencji. Zamierzamy sukcesywnie realizować zadania z zakresu budownictwa socjalnego -mówił L. Łodej.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa: -Cieszy mnie, że dzięki współpracy udało nam się zrealizować to zadanie. To pierwsze mieszkania socjalne w gminie. Samorząd jest od tego, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i staramy się te potrzeby realizować.

Zaproszeni goście w przemówieniach nawiązywali do tradycji i wyjątkowej historii Kolonii Inwalidzkiej, gdzie ?Piłsudczycy? otrzymali parcele i z tą miejscowością związali swoje życie i swoich rodzin. Stąd też oddanie obiektu było symbolicznym upamiętnieniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Jak mówiła kierownik nowej świetlicy Katarzyna Orczyk, miejsce to będzie także służyło najmłodszym mieszkańcom. Świetlica będzie działała w godz. 10.30 -18.30. Dzieci będą mogły przychodzić tu zaraz po zajęciach szkolnych.

Placówka będzie zatrudniać edukatorów zajęć matematycznych, instruktorów od rytmiki i zajęć ruchowych oraz psychologa, który będzie wspierał rodziców w procesie wychowania. Z zajęć świetlicowych będzie korzystało 15 dzieci. Będą spędzać czas na zabawie, nauce oraz uzupełniać braki edukacyjne. Świetlica będzie też miejscem integracji seniorów, którzy będą mogli spędzać tu wolne chwile. Lokatorów nowych mieszkań socjalnych wybierze powołana komisja na podstawie przyjętych ustawowo kryteriów. Zwieńczeniem uroczystego otwarcia obiektu był olbrzymi tort oraz upominki, które przekazali dla świetlicy zaproszeni goście.

Katarzyna Orczyk, kierownik świetlicy środowiskowej: -Świetlica będzie działała na takich samych zasadach, jak świetlica w Kunowie. Będziemy wspierać dzieci i ich rodziców w procesie edukacji oraz proponować atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *