Debiut komisji, skargi odrzucone

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jak podkreśla jej przewodniczący Andrzej Broda, oficjalnie zadebiutowała.
Podczas sesji, dwie skargi i jeden wniosek, radni postanowili odrzucić.
Pierwsza skarga, wytoczona przez osobę pełniącą funkcję rodziny zastępczej, dotyczyła rzekomych nieprawidłowości w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skarżąca kobieta wysunęła w stosunku do pracowników PCPR szereg zastrzeżeń. Komisja uznała jednak, że nie mają one jakiegokolwiek oparcia w faktach. PCPR ma bowiem obowiązek pozyskiwania informacji od rodziny zastępczej, a zwłaszcza przeprowadzać okresowe oceny sytuacji dzieci oraz badania psychologiczne. Tymczasem osoba skarżąca uchyla się od udziału w takich badaniach i kwestionuje oceny pracowników, dotyczące zarówno jej jako rodziny zastępczej, jak i pozostającej pod jej pieczą dzieci. W opinii PCPR, nie zamierza współpracować z PCPR, którego działania komisja uznała za wynikające z przepisów prawa. Okazało się także, że w prowadzonej przez nią rodzinie zastępczej problemem jest zapewnienie prawidłowego procesu wychowania dzieci, a ustalone przez pracowników fakty są powodem postępowania sądowego prowadzonego przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Druga skarga na dyrektora PCPR dotyczyła nieprawidłowości przy przekazaniu dotacji na realizację prowadzonego przez Wspólnotę Świętokrzyską zadania polegającego na ?zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z powiatu ostrowieckiego w celu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska sprzyjającym działaniom ryzykownym społecznie?. Komisja dała jednak wiarę pracy komisji, która ustaliła, że część środków na realizację zadania została wydatkowana po upływie i tak uprzednio przesuniętej w czasie realizacji zadania. Postępowanie administracyjne wykazało, że nierozliczenie się z wydatkowanych środków nie miało związku z zarzucanym w skardze przesunięciem realizacji umowy, a Wspólnota Świętokrzyska nie odwołała się od decyzji starosty o zwrocie części dotacji. Niestety, miało to taki skutek, że stowarzyszeniu odmówiono przyznania kolejnej dotacji.
Odrzucono także wniosek jednego z mieszkańców naszego powiatu, dotyczący propozycji przeprowadzenia pewnych inwestycji. Uznano bowiem, że zaproponowane przedsięwzięcia i inwestycje nie są zadaniami własnymi powiatu i chociażby z przyczyn formalnych i prawnych powiat ostrowiecki nie jest w stanie ich zrealizować. Komisja, nie odnosząc się do zasadności proponowanych inwestycji, uznała, że wniosek zawierał szereg proponowanych przedsięwzięć gospodarczych o dużym potencjale społecznym, gospodarczym i finansowym, które powiat nie może samodzielnie udźwignąć.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *