Strajk nauczycieli. W Ostrowcu bez nacisków. Ile dokładamy do oświaty? Będą planowe egzaminy

Poza Bursą Szkolną w osiedlu Słonecznym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne przystąpiły dziś do strajku.
Nie ma problemu opieki nad uczniami
-W naszej sytuacji uczniami naszych szkół nie są małe dzieci i problem opieki nad nimi nie występuje ? mówi starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak. -Osobiście jestem przeciwniczką reformy oświatowej, bo jej skutki będziemy jeszcze odczuwać przez najbliższe lata. Rozumiemy, że nauczyciele chcieli strajkować. Owszem, czekają nas egzaminy maturalne, ale według nowych przepisów różne osoby mogą nadzorować ich przeprowadzenie i groźba ich nie przeprowadzenia praktycznie nie istnieje.
Starosta informuje, że w kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli za dzień pobytu na strajku, w powiecie ostrowieckim będziemy postępować tak, jak większość samorządów. Nauczyciele nie rozmawiali o strajku z władzami powiatu, ale Marzena Dębniak uważa, że takie rozmowy są niepotrzebne.
-Strajk jest ogólnopolski, a ja rozumiem postulaty nauczycieli. Z mojej strony nie było żadnych nacisków na to, by szkoły nie strajkowały – podkreśla Marzena Dębniak. -Potraktowaliśmy tę sytuację, jako wolny wybór tej grupy zawodowej i nie będziemy wobec nauczycieli wyciągać jakichkolwiek konsekwencji.
-Z punktu widzenia prawa oświatowego starostwo powiatowe nie jest także stroną w sporze prowadzonym między związkami zawodowymi, a rządem ? dodaje p.o. naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata. -Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i czekamy na wyniki rozmów między związkami i rządem, które cały czas się toczą.
Samorządy dokładają do subwencji
Starosta Marzena Dębniak nie podziela opinii, że samorządy przejadają subwencję oświatową, z pieniędzy której można byłoby podnosić wysokość wynagrodzeń nauczycieli.
-To czysta demagogia, bo w Polsce nie ma chyba takiego samorządu ? mówi starosta. ?Powiat ostrowiecki na utrzymanie oświaty dokłada do subwencji oświatowej 9 mln zł, a miasto Ostrowiec Świętokrzyski 20 mln zł. Pieniądze z subwencji są kierowane na utrzymanie szkół i płace nauczycielskie. Istniejące przepisy, które wymagają podziału na grupy istniejących zajęć, powodują określone koszty. Samorządy bogatsze stać na to, by dokładać większe kwoty i tym samym podejmować ciekawe inicjatywy edukacyjne. Są jednak i takie samorządy, jak nasz powiatowy, których nie stać na nic, a i tak muszą dokładać do utrzymania oświaty.
Muszą się znaleźć dodatkowe pieniądze na remonty szkół
Starosta Marzena Dębniak podkreśla, że w ostatnich czterech latach w szkołach nie przeprowadzono praktycznie żadnych remontów, nawet tych zalecanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne.
-Tych zaleceń jest sporo, dlatego musimy na przeprowadzenie niezbędnych prac znaleźć gdzieś dodatkowe pieniądze. Inaczej grozi nam zamknięcie sal klasowych w poszczególnych szkołach, a trzeba pamiętać o tym, że przeprowadzamy rekrutację tzw.
podwójnego rocznika ? mówi starosta. -Z powodu wieloletnich zaniedbań niezadawalająca jest także infrastruktura i wyposażenie szkół, zwłaszcza bursy i internatu. Według mnie, kosztem innych zadań, dodatkowe środki na oświatę muszą się znaleźć w naszym budżecie.
Jak będzie wyglądała rekrutacja?
Tymczasem, powoli rusza rekrutacja do szkół ponadgminazjalnych. Jak ujawnia naczelnik Mariusz Łata, w szkołach znajdujących się w sieci szkół powiatu ostrowieckiego nie przewiduje się dwuzmianowej nauki. Nawet w czasach dziewięćdziesiątych, kiedy liczba uczniów była nawet wyższa od tej przewidywalnej w obecnym tzw. podwójnym roczniku, nie prowadzono dwuzmianowej nauki. Mogą być takie zajęcia wprowadzone jedynie w przypadku kształcenia zawodowego w sytuacji, gdy dana szkoła dysponuje tylko jedną pracownią techniczną.
-W tegorocznej rekrutacji musimy zagwarantować liczbę miejsc w szkołach zarówno dla uczniów, którzy kończą ósmą klasę szkół podstawowych, jak i trzecią klasę wygaszanych gimnazjów ? mówi Mariusz Łata. ?Musimy więc stworzyć takie warunki, w których uczniowie będą mogli dokonać wyboru. Przygotowaliśmy dla nich pełną ofertę, planując liczbę klas wzięliśmy pod uwagę przeprowadzoną wśród młodzieży ankietę. Według niej, po około 45 % młodzieży wybierze naukę w liceach ogólnokształcących i technikach, a około 10% w szkołach branżowych. Oczywiście, to tylko symulacja, ale przewidująca również liczbę uczniów chętnych do nauki w naszych szkołach spoza powiatu ostrowieckiego.
-Dzieci nie mogą być winne skutkom reformy oświatowej, dlatego nie będziemy sztucznie ograniczać liczby klas pierwszych, zarówno w liceach, technikach, jak i szkołach branżowych ? wyjaśnia starosta, M.Dębniak.


Strajk, ale i planowe egzaminy
Z 20 placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do strajku ma przystąpić 17.
W trakcie ostatniego spotkania z dyrektorami, które odbyło się 5 kwietnia, poświęconego tematowi strajku, uzyskano informacje pozwalające na stwierdzenie, że wszystkie szkoły i przedszkola zapewnią, w ograniczonym wymiarze, opiekę wychowankom i uczniom. Spośród ośmiu szkół podstawowych w czterech zaplanowano już wcześniej rekolekcje. W wejściach do budynków wywieszono informacje dla rodziców o strajku i związanych z tym skutkami i utrudnieniami. W szkołach do szybkiej komunikacji z rodzicami wykorzystano również dzienniki elektroniczne. Przewidziano także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wsparcie poszczególnych placówek przez nauczycieli z innych szkół. Z informacji przekazanych przez dyrektorów wynika, że tylko nieliczna grupa uczniów, w zależności od placówki, przyjdzie na zajęcia w poniedziałek.
– W odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego ? szkoły powinny przeprowadzić go według wcześniej ustalonych planów, a w przypadku braków kadrowych – będą wspierać się wzajemnie w oparciu o stworzony we wtorek ?bank kadr?. Możliwa jest również pomoc i wsparcie ze strony szkół ponadpodstawowych oraz pracowników zatrudnionych w innych instytucjach, a posiadających przygotowanie pedagogiczne – wyjaśnia Jan B. Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. (pas)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *