W Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie nowoczesne centrum monitoringu

W ramach programu ?Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego? gmina rozpoczęła realizację zadania, polegającą na rozbudowie centrum monitoringu wraz z przygotowaniem jego nowej siedziby.
Przedmiotem ogłoszonego właśnie przetargu jest przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego miasta z pomieszczeń Policji do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Świętokrzyskiej 22 oraz jego modernizacja.
– Zakres zamówienia oprócz przeniesienia istniejących już urządzeń obejmuje wymianę części z nich i dobudowę kolejnych, uwzględniających rozwiązania nowsze, dostosowane do obecnych standardów monitoringu, montaż urządzeń umożliwiających transmisję ze wszystkich systemów do serwerowni w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, a także rozbudowę infrastruktury pozwalającej na integrację systemów oraz włączenie nowo wybudowanych punktów kamerowych – wylicza Michał Gajewski z Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przeniesienie centrum monitoringu umożliwi integrację systemów monitorowania miasta, podłączenie kamer wybudowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego ? monitoring przestrzeni publicznej na osiedlu ?Ogrody? i ?Złotej Jesieni?, a także podłączenie istniejących kamer monitoringu z zaprojektowanymi do rozbudowy. Również w tym roku w ramach programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pojawi się siedem nowych miejsc, które obejmą kamery monitoringu.
Obecnie w skład monitoringu wizyjnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wchodzi 73 aktywne punkty kamerowe, zlokalizowane w różnych częściach miasta. Największa intensyfi kacja rozmieszczenia kamer znajduje się na terenie Parku Miejskiego/ muszli koncertowej, gdzie zainstalowanych jest 30 kamer stacjonarnych i 10 obrotowych. W ścisłym centrum miasta w Śródmieściu, zlokalizowanych jest kolejnych 16 punktów kamerowych, które swoim zasięgiem okalają Rynek oraz ulice przyległe oraz Urząd Miasta wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi parkingami. Kolejnych 9 kamer obrotowych zostało zainstalowanych na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach i jednym rondzie. W listopadzie 2018r. system monitoringu wizyjnego powiększył się o 8 nowych obrotowych kamer wysokiej jakości, które zainstalowano w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na terenie osiedla Ogrody i Złota Jesień.
– Warto też wiedzieć, że czujne oczy operatorów naszego monitoringu ?wypatrzyły?. a sprzęt zarejestrował w 2018 roku, 793 różnych zdarzeń, które w większości nosiły znamiona czynów zabronionych- mówi Marcin Gruszka, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od początku 2019 r. było ich już 298, a dzięki nowym kamerom na os. Ogrody, głównie tym zlokalizowanym przy placu zabaw w rejonie bloku nr 32 i boisku Orlik w rejonie bloku nr 15B, Straż Miejska w Ostrowcu Św. podjęła już ponad 150 interwencji, gdzie na podstawie zarejestrowanego obrazu ujawniano wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, w tym o charakterze chuligańskim i naruszające przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *