Pozytywna opinia o rozbudowie DW 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?.

Opiniowanie przez Zarząd Województwa inwestycji na drogach publicznych wynika z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z prośbą o wydanie takiej opinii dla ww. zadania wystąpiła Firma ?CONTEK PROJEKT? z Kielc, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Po analizie dokumentów złożonych we wniosku, tj. mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami oraz określenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydał opinię pozytywną.

Planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w km 0+025, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1023T (al. Jana Pawła II) ? planowany do realizacji odcinek ma długość prawie 2 kilometry. Zadanie przewiduje dostosowanie modernizowanego odcinka drogi do parametrów klasy technicznej G (główna). Szerokość projektowanej jezdni DW nr 754 wynosi 7,00 m (2 x 3,50 m). Na odcinku od km 0+025 do skrzyżowania z ul. Okólną i ul. Słowackiego przewiduje się rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 dla przekroju jednojezdniowego. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Okólną i ul. Słowackiego do ul. Radwana przewiduje się budowę DW754 o przekroju dwujezdniowym (ul. Denkowska). Odcinek ul. Radwana do al. Jana Pawła II pozostanie w stanie istniejącym o przekroju dwujezdniowym.

W ramach rozbudowy DW754 przewidywana jest budowa obustronnych chodników, na części odcinka oddzielonych od jezdni. Zaprojektowana została także budowa ciągu rowerowego, przebiegającego na odcinku al. 3 Maja po stronie lewej DW754, na odcinku ul. Okólnej i ul. Denkowskiej po stronie prawej DW754. Na odcinku ul. Radwana zaprojektowano ciąg rowerowy po obu stronach jezdni DW754.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “Pozytywna opinia o rozbudowie DW 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • 11 kwietnia 2019 at 12:11
  Permalink

  a może by tak zrezygnować z tej kancelaryjnej formy przekazu i poinformować zwykłych ludzi,który to odcinek drogi będzie remontowany,tzn. od punktu X do punktu Y na takich to a takich ulicach
  mam zdaną maturę ale zwrot „0+000” znaczy dla mnie ZERO czyli nic i nijak ma się do zapowiedzi realizacji niezbędnego remontu drogi w mieście

  Reply
 • 11 kwietnia 2019 at 13:51
  Permalink

  0,00 czyli most na alei i dalej az do skrzyzowania z baltowska…… bardziej mnie interesuje termin rozbudowy…

  Reply
 • 11 kwietnia 2019 at 18:54
  Permalink

  Po co Ci termin. Przed wyborami powiedzą, że zrobią to w pół roku, a po wyborach, że za wysokie oferty w stosunku do planowanych wydatków na tą inwestycję.
  P.S. Pozdrawiam optymistów szybkiej realizacji inwestycji przez Zarząd Woj.

  Reply
 • 12 kwietnia 2019 at 15:17
  Permalink

  Nie ma nic na temat swiateł lub ronda na Okólna Słowackiego jak i Aleja Kilinskiego?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *