Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na dziurawej drodze

-Pomimo ostrożnej jazdy uszkodziłem swój pojazd na nierównej nawierzchni drogi ?mówi czytelnik.
Skutki takiego zdarzenia są dla mnie kosztowne. Czy mam możliwość uzyskania odszkodowania za powstałe szkody?
-Jeśli posiadamy ubezpieczenie AC, to uzyskanie odszkodowania jest proste ?wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 – 247 -25 -00). Pieniądze za powstałe szkody otrzymamy od ubezpieczyciela, który zwraca się później o jego zwrot do zarządcy drogi. Jednak niewielu kierowców posiada ubezpieczenie AC i na własny koszt naprawia uszkodzony pojazd.
Pomimo braku AC kierowca, który uszkodził swój pojazd na nierównej nawierzchni, może zwrócić się o odszkodowanie bezpośrednio do zarządcy drogi. Do zarządców dróg zaliczają się przede wszystkim: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta dla dróg gminnych.
Poszkodowany, który chce dochodzić odszkodowania, musi zgłaszając swoje roszczenia o odszkodowanie do właściwego zarządcy drogi, udowodnić, że do uszkodzenia pojazdu doszło z powodu złego stanu nawierzchni. Konieczne zatem jest, aby wykazać, że szkoda nie powstała np. w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego lub z powodu złego stanu technicznego auta. W celu otrzymania należnego odszkodowania warto zadbać o dowody na to, że samochód uległ awarii w wyniku złego stanu technicznego drogi.
W pierwszej kolejności należy wezwać policję lub straż miejską na miejsce zdarzenia. Notatka policji lub straży miejskiej jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym zdarzenie i uszkodzenie pojazdu. Niezależnie od tego, czy powiadomimy odpowiednie służby, warto zadbać o oświadczenia świadków, jeżeli dany moment zdarzenia widziały jakieś osoby. Ponadto, należy udokumentować zły stan nawierzchni oraz uszkodzenia pojazdu np. robiąc zięcia. Kolejnym krokiem jest uzyskanie kosztorysu z naprawy uszkodzonego pojazdu. Dopiero wówczas, kiedy zgromadzimy całą dokumentację, przekazujemy ją zarządcy drogi wraz ze wszystkimi materiałami dowodowymi. Ponadto wymagane jest również wypełnienie specjalnego wniosku, który znajdziemy na stronie internetowej zarządcy drogi. Z reguły zarządca drogi posiada polisę OC i nasze roszczenie przekaże do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. W przypadku braku porozumienia z ubezpieczycielem trzeba liczyć się z tym, iż będziemy musieli dochodzić swoich racji w sądzie. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *