Nadzieja w nowoczesnym szkolnictwie zawodowym

Przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i samorządowcy z regionu rozmawiali w Ożarowie o nowych trendach w szkolnictwie zawodowym.
Konferencja w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej -Curie była cennym wkładem do dyskusji nad jednym z największych wyzwań, przed którym stanęła gospodarka. W czasie konferencji Starostwo Powiatowe w Opatowie podpisało umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tematem przewodnim konferencji były tzw. inteligentne specjalizacje (smart specialisation), które stanowią wizję rozwoju naszego regionu i są podstawą dyskusji m.in. o wykorzystaniu potencjału innowacyjnego i zwiększeniu kreatywności w kształceniu zawodowym. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem wojewody Agaty Wojtyszek i świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika.
Ożarowskie centrum jest jedną z najlepszych szkół zawodowych w regionie, doskonale wyposażona ze znakomitą kadrą. Szkoła odnosi sukcesy w krajowych konkursach technicznych. Poza tym wypracowała modelowe relacje z Cementownią Ożarów.
Poprzez konferencję dyrektor Marcin Stańczyk zrobił szkole znakomitą promocję.
Senator Jarosław Rusiecki podkreślał, że organizatorom udało się zgromadzić lokalnych przedsiębiorców zarówno z sektora produkcji, jak i zrzeszonych w cechu rzemiosł, liczne grono samorządowców oraz dyrektorów i nauczycieli szkół. Niezwykle cennym jest włączenie do dyskusji o przyszłości szkolnictwa zawodowego pracodawców tych średnich i małych, którzy tak naprawdę decydują o rozwoju regionu i kraju. Oni czekają na wykształconych i dobrze przygotowanych pracowników.
Kurator Kazimierz Mądzik nie ukrywał, że właśnie szkolnictwo zawodowe jest obecnie wyzwaniem systemu edukacji. Szkoły zawodowe wpisują się w rozwój regionu. Szkolnictwo musi być dostosowane do regionalnego rynku pracy.
Starosta opatowski, Tomasz Staniek mówił, że powiat przygotował projekt o wartości 2 milionów, który umożliwi odbywanie praktyk zawodowych uczniów z Ożarowa i Opatowa w zakładach pracy. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że przyszłością jest kształcenie dualne: nauka w szkole i zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.
Celem konferencji było przybliżenie obszarów specjalizacji opierających się o branże w kontekście przyjętej przez zarząd naszego województwa w porozumieniu z Radą Europejską rekomendacji. Określają one obszary znajdujące się na liście inteligentnych specjalizacji naszego województwa i roli, jaką w tych obszarach powinno odegrać szkolnictwa zawodowe.
Dyskusja toczyła się w kilku grupach. Panel pierwszy – zrównoważony rozwój energetyczny, otworzył Marek Surowiec – dyrektor ds. strategii grupy CRH, w skład której wchodzi Cementowania Ożarów. Mówił o planach rozwojowych branży cementowej, zakładu i oczekiwaniach wobec szkolnictwa. Zakład otwarty jest na współpracę ze szkołami i zatrudnienie młodych inżynierów, techników informatyków, mechatroników, ale również przedstawicieli innych zawodów, zainteresowanych rozwojem zawodowym w tym zakładzie.
Jako drugi wystąpił wójt Jerzy Murzyn, który mówił o inwestycjach energetycznych. Gmina Bodzechów jest prekursorem inwestycji w kraju w zakresie czystej energii. Jerzy Murzyn odpowiadał na pytania zarówno przedsiębiorców zainteresowanych tego typu inwestycjami, jak i samorządowców. Ciekawa dyskusja toczyła się też w ramach panelu drugiego – przemysł metalowo -odlewniczy i trzeciego – technologia informacyjno – komunikacyjna i czwartego – turystyka zdrowotna i prozdrowotna.
Warto podkreślić, że Zespół Szkół w Ożarowie kształci w zawodach przyszłości, jak je nazywa dyrektor Stańczyk. W ofercie szkoła ma kierunek montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Rynek OZE rozwija się w szybkim tempie i wymusza kształcenie wykwalifikowanych monterów sieci fotowoltaicznych czy pomp ciepła oraz pracowników zajmujących się konserwacją i naprawami sieci. Szkoła w Ożarowie oferuje też naukę w klasach o specjalności: technik informatyk, mechatronik czy technik elektryk.
W czasie konferencji starosta opatowski, Tomasz Staniek podpisał umowy o współpracy szkół z terenu opatowskiego z Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rektor WSBiP, Izabela Zaborowska rekomendowała szczególnie współpracę w dziedzinie okołomedycznej. Dr hab. Grzegorz Masłowski, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej, zachęcał młodzież do studiów na najmłodszym wydziale mechaniczno -technologicznym. Współpraca dotyczy organizacji wykładów w szkołach i wspólnych zajęć oraz spotkań pracowników naukowych z młodzieżą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *