Na ?Krzemionkach? walne i wybory

Na niedzielę 2 czerwca w Osiedlowym Domu Społecznym ?Malwa? na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? zaplanowała Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Najważniejszym ich puntem są wybory uzupełniające do rady nadzorczej, ale zgromadzeni będą także wypowiadać się co do odwołania jednego z jej obecnych członków.
– W dniu 15 maja Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? pozyskała z KRS-u pismo członków Rady Nadzorczej z 14 grudnia 2018 r., mocą którego domagają się wpisu pana Chejzdrala na prezesa, załączając uchwałę, która de facto nigdy nie została podjęta – wyjaśnia prezes SM ?Krzemionki?, Mirosław Kaczmarczyk. Wytworzyli dokument, podpisali, nie mając do tego prawa i posłużyli się nim wprowadzając KRS w błąd. Pod uchwałą, podjętą poza formalnym zwołaniem Rady Nadzorczej, podpisanych jest sześciu jej członków.
– Taka uchwała w obrocie prawnym nie może istnieć – czytamy w komentarzu przygotowanym przez SM ?Krzemionki?.
Przepisy przewidują konieczność podpisania uchwały przez przewodniczącego rady nadzorczej oraz sekretarza. Pięciu byłych już członków rady nadzorczej i jeden obecny złożyli wraz z wnioskiem i pismem przewodnim uchwałę o innej treści niż ta, która została podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, co stanowi przestępstwo z art. 270 kk. Zgodnie z treścią tego przepisu kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu używa jako autentycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W zaistniałej sytuacji mamy do czynienia z próbą dokonania wpisu w rejestrze na podstawie przerobionego, a co za tym idzie – sfałszowanego dokumentu.
Wobec zaistniałego faktu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” podjął decyzję o zawiadomieniu prokuratury o przestępstwie. Zasadne również jest zgłoszenie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? wniosku o odwołanie członka rady nadzorczej, który podpisał się pod uchwałą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *