Droga S74 z Opatowa do Niska coraz bliżej

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę na wykonanie Studium Techniczno ?Ekonomiczno -Środowiskowego do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi S74 na odcinku Opatów ? Nisko.
Umowa została podpisana z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Jej wartość to blisko 10,3 mln zł. Na wykonanie dokumentacji wykonawca ma 15 miesięcy.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że droga ekspresowa S74 to ważna trasa łącząca węzły autostradowe w województwie łódzkim z regionem świętokrzyskim i Podkarpaciem. Podpisana dokumentacja to etap, który przybliża realizację S74 i połączenie południowo- wschodniej Polski z jej centralną częścią.
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno -Ekonomiczno -Środowiskowego wraz z analizą i weryfi kacją wariantów z etapu studium korytarzowego dla około 71 km drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów ? Nisko. Przewidywany przebieg tego odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmowała będzie budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku od Opatowa na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia do realizowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł ?Zapacz?) na terenie województwa podkarpackiego. Inwestycja obejmie także budowę węzłów, skrzyżowań, miejsc obsługi podróżnych, dróg poprzecznych i dojazdowych zapewniających dostęp do drogi publicznej oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą.
Warto podkreślić, że prowadzone są też prace przygotowawcze dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa o łącznej długości około 100 km. W 2019 r. podpisane zostały już umowy na wykonanie koncepcji programowych dla odcinków S74 Przełom/ Mniów ? węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km), Cedzyna – Łagów (ok. 32 km) i Łagów ? Jałowęsy (ok. 14,5 km). Od ubiegłego roku trwają prace nad koncepcją programową dla ponad 27- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 granica województwa łódzkiego/ świętokrzyskiego ? Przełom/ Mniów. Trwa również realizacja umów, w ramach których opracowana będzie koncepcja programowa dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 oraz przejścia przez Kielce w ciągu S74.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *