Nadzwyczajna komisja rewizyjna

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego ostatecznie nie odbyło się głosowanie nad przyjęciem planu pracy komisji rewizyjnej. W opinii opozycji nie było to możliwe, gdyż ? jak mówił radny Marek Bilski ? komisja nie spotkała się, a harmonogram prac i kontroli w ogóle nie był dyskutowany na komisji. Został przyjęty nie wspólnie przez jej członków, a jednoosobowo przez przewodniczącego. Nie był także poddany pod głosowanie, a to jest sprzeczne z prawnymi zapisami.
Po przerwie w obradach przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Maj przyznał się do błędu, wycofał projekt i po sesji poprosił jej członków o spotkanie.


Początkowo radca prawny Stanisław Leszczyński wyjaśniał, że rada może przyjąć projekt uchwały, oczywiście jeśli wspomniany plan pracy jest do zaakceptowania.
Według opozycji jednak ta ocena radcy prawnego była nie na miejscu. Co prawda o wszystkim decyduje rada powiatu, ale najpierw muszą być spełnione kroki prawne, a więc kolegialne ustalenie przez komisję planu pracy komisji rewizyjnej i jego przegłosowanie. Projekt uchwały powinien być więc wycofany, bo ? podobnie jak przy wyborze składu komisji rewizyjnej ? nie był pozbawiony błędu prawnego.
Przypomnijmy, że uchwała związana z wyborem komisji rewizyjnej została zaskarżona przez wojewodę, a po odwołaniu się od zaskarżenia była przedmiotem obrad Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W konsekwencji, po sądowym orzeczeniu, trzeba było dokonać wyboru nowego składu, uwzględniającego przedstawicieli wszystkich klubów radnych. Wczoraj odbyła się sesja nadzwyczajna, na której ostatecznie jednogłośnie przyjęto plan pracy komisji rewizyjnej. Miejmy nadzieję, że wkrótce, po blisko półrocznej procedurze wyłaniania składu i przyjęcia planu pracy, komisja rewizyjna rozpocznie swe owocne prace.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *