Głosowania przy pustych krzesłach

Walne Zebranie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik? nie wzbudziło zainteresowania na największym spółdzielczym osiedlu ?Ogrody?.
W najważniejszym momencie, gdy głosowane były uchwały dotyczące inwestycji i innych kluczowych kwestii spółdzielni, sala była pusta. W minionym tygodniu miała miejsce druga odsłona Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik?. Mieszkańcy wybierali nową Radę Nadzorczą oraz głosowali nad uchwałami, dotyczącymi między innymi zatwierdzenia planu remontów i termomodernizacji oraz programu likwidacji piecyków gazowych i pieców węglowych.
O ile na początku salę wypełniło kilkudziesięciu członków spółdzielni, o tyle po głosowaniu na kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdaniu, sala świeciła pustkami. Nad pozostałymi uchwałami, dotyczącymi prac zarządu, głosowało zaledwie 20 osób.
Sytuacja ta wymaga krótkiego komentarza. Pamiętamy, gdy dwa lata temu w okresie największego kryzysu w spółdzielni ?Hutnik? w trakcie nadzwyczajnego zebrania właśnie w osiedlu Ogrody, padały gorzkie słowa prawdy, że w pewnym stopniu winę za dramatyczną sytuację ?Hutnika? ponoszą w jakiejś części sami spółdzielcy, którzy nie przychodzili na zebrania i nie kontrolowali w sposób dostateczny władz spółdzielni. Znikoma frekwencja na ubiegłotygodniowym zebraniu pokazuje, że z tej lekcji mieszkańcy ?Ogrodów? nie wyciągnęli wniosków.
Prezes Andrzej Chejzdral, który pełni tę funkcję od początku roku, nie ukrywał, że jej sytuacja finansowa jest trudna. Przypomnijmy, że po zajęciu kont przez syndyka w 2017 r., spółdzielnia nie płaciła zobowiązań wobec spółek miejskich, dostarczających ciepło i wodę. Obecnie dług wynosi 9 mln 147 tys. zł. Dzięki podpisanemu układowi, który będzie obowiązywał przez 8 lat, spółdzielnia sukcesywnie będzie zaspokajać roszczenia wierzycieli. Jak poinformował A. Chejzdral, obecnie na zobowiązania została zabezpieczona kwota 1,3 mln zł. Natomiast, nie licząc długu wobec wierzycieli, spółdzielnia zamknęła rok ?na plusie? ok. 300 tys. zł.
Większość osób, które uczestniczyły w zebraniu, to wieloletni mieszkańcy osiedla. W dyskusjach zabrakło osób młodych. Szkoda, że przedstawiciele młodych rodzin nie wykazują zainteresowania sprawami spółdzielni. Być może sprawia to zbyt szybkie tempo życia i brak czasu, jednak to spółdzielcy, poprzez głosowanie podejmują decyzje, co do propozycji zarządu i wizji przez niego realizowanych. Najbliższe lata będą decydujące dla tej spółdzielni.
W tym tygodniu zbierze się nowo wybrana Rada Nadzorcza SM ?Hutnik?. Członkowie rady wybiorą m.in. przewodniczącego. Również w tym tygodniu ? 6 i 7 czerwca, o godz. 16, w Osiedlowym Domu Kultury odbędą się Walne Zgromadzenia członków Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy ocenią prace zarządu za miniony rok.
A. Mroczek, K. Florys

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *