Duże zainteresowanie kształceniem ustawicznym

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończył nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Był to już trzeci nabór wniosków w tym roku. Tym razem do urzędu wpłynęło 12 wniosków na 58 stanowisk pracy. Realizacja tych wniosków kosztować będzie 116 tys. zł. Taką kwotą dysponował urząd jeszcze na początku czerwca. Teraz czeka na zrealizowanie zawartych w czerwcu umów. Wtedy będzie się można starać o dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
-Priorytetem w przyznawaniu środków z KFS jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zawodach deficytowych na naszym rynku pracy, takich jak: kucharz, fryzjer, kierowca, fizjoterapeuta, a także wspieranie osób po 45 roku życia, jak i tych, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
?Zainteresowanie pracodawców z naszego powiatu środkami, które można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne, jest bardzo duże ? podkreśla Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku, nasz urząd otrzymał z KFS aż 526 tys. zł, czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2018, a mimo to środki te już rozstały rozdysponowane. Do połowy czerwca br. zostało zawartych 36 umów, a z możliwości poszerzenia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności potrzebnych w pracy, skorzystało 206 osób. Warto w tym miejscu podziękować pracodawcom z terenu powiatu ostrowieckiego, którzy dofinansowują pracowników zagrożonych utratą pracy. Otrzymują oni możliwość ukończenia odpowiedniego kursu, szkolenia, zdania egzaminu, uzyskania certyfikatu lub wymaganych uprawnień.
Dziękuję również pośrednikom pracy i innym pracownikom urzędu, zajmującym się realizacją umów. Na początku czerwca pracodawcy mogli też ubiegać się o zatrudnienie stażystów. Był to już trzeci, tegoroczny termin przyjmowania wniosków.
Ta forma wsparcia również cieszy się zainteresowaniem. W czerwcu wnioski złożyło 164 pracodawców. Chcą oni zatrudnić w ramach umów stażowych 194 osoby bezrobotne.
Jak nas informuje dyrektor Małgorzata Stafijowska, obecnie odbywa staż aż 400 osób. Na stronie internetowej urzędu pracy lada dzień pojawi się informacja o kolejnych wolnych ofertach stażowych.
We wnioskach złożonych w przez pracodawców w czerwcu, najwięcej jest ofert stażowych dla fizjoterapeutów, sprzedawców, kucharzy, pomocy kuchennych, florystek, fryzjerek i stylistek. Są też propozycje od firm produkcyjnych i budowlanych dla instalatorów, zbrojarzy, spawaczy, operatorów maszyn, elektromonterów, hydraulików.
Staż daje możliwość poznania kandydata do pracy. Firmy poszukują przede wszystkim młodych perspektywicznych pracowników, a przecież w czerwcu na rynek pracy wkraczają absolwenci szkół zawodowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *