Komisja rekomenduje Małgorzatę Górecką-Smolińską na dyrektora „Chreptowicza” i Tomasza Łodeja na dyrektora THM

Dziś, w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.

W skład komisji weszli przedstawicieli organu prowadzącego- Starostwa Powiatowego, organu nadzorującego ? Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych.

Do procedury konkursowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. J. Chreptowicza zgłosił się jeden kandydat ? Małgorzata Górecka-Smolińska ? pracownik naukowy UJK w Kielcach ? wydziału zamiejscowego  w Sandomierzu, a do ZS Nr 3 dwóch kandydatów, nauczycieli tej szkoły ? Dariusz Granat i Tomasz Łodej. Dotychczasowi dyrektorzy obu szkół, a więc Sławomir Miszczuk i Czesław Golis nie startowali w konkursie. 

Po analizie dokumentacji i wysłuchaniu prezentacji kandydatów komisje zdecydowały wskazać jako kandydatów na dyrektora Małgorzatę Górecką ? Smolińską w  Liceum Ogólnokształcącego Nr II oraz Tomasza Łodeja  w ZS Nr 3.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *