Dwóch kandydatów na dyrektora ostrowieckiego muzeum i Krzemionek

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, po tym, jak Krzemionki zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, postanowił w ubiegłym tygodniu powołać niezwykle szeroką komisję konkursową, mającą na celu wyłonienie kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W komisji z ramienia Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zasiądą: wicestarosta Andrzej Jabłoński, sekretarz powiatu Łukasz Witkowski i naczelnik wydziału edukacji Mariusz Łata. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łonie komisji będą reprezentowali: dr Katarzyna Mieczkowska – dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Robert Kotowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. W pracach komisji uczestniczyć będą przedstawiciele Rady Muzeum Historyczno -Archeologicznego: dr Katarzyna Pyżewicz ? archeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Wojciech Borkowski ?archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawicielami ostrowieckiego muzeum w składzie komisji będą: kustosz Barbara Dzioba i archeolog Kamil Kaptur. Z kolei stowarzyszenia zawodowe i twórcze będą reprezentowali: Magdalena Śniegulska-Gomuła – kustosz, kierownik Działu Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz Maria Kowalczyk. Zadaniem członków komisji będzie określenie kryteriów oceny przydatności kandydata, przeprowadzenie konkursu i przedłożenie zarządowi powiatu najlepszej w ich opinii kandydatury.
Przypomnijmy, że obecnie pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno ?Archeologicznego jest Beata Kobiałka. Zastąpiła na stanowisku Ewę Działowską, która została powołana po kontrowersyjnym zwolnieniu dyrektora Włodzimierza Szczałuby. Będzie pełniła obowiązki dyrektora ?Krzemionek? do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu, który przeprowadzony zostanie najpóźniej pod koniec sierpnia.
Jak się dowiedzieliśmy, kierowaniem takiej placówki, jak wpisane na listo UNESCO Krzemionki zainteresowane są dwie osoby. Zalakowane koperty z ich aplikacjami złożone zostały w sejfie do 19 sierpnia, kiedy to rozpocznie w pełnym składzie pracę komisja konkursowa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *